LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20  ĐẾN NGÀY 24/01/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(20/01)

09h00

 

Họp với Gs. Simon - Trung tâm pháp luật Đức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT, Đ/c  Lê Thị Lợi (Trung tâm pháp luật Đức), thành viên phòng Hợp tác quốc tế

                                Phòng A.207

14h00

 

Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp Giao ban cấp vụ Bộ Tư pháp.

 

 

Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng đi chúc Tết các đ/c nguyên Lãnh đạo Trường

Thứ Ba

(21/01)

 

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh đi chúc Tết các đ/c nguyên Lãnh đạo Trường

14h00

Họp Ban Giám hiệu bàn các công việc trước và sau tết.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, mời quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng; Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị; Bí thư Đoàn, Chủ tịch Công đoàn.

                                                    Phòng A.207

Thứ Tư

(22/01)

08h00

 

 

14h00

 

 

Thứ Năm

(`23/01)

 

 

08h00

 

Nghỉ Tết Nguyên đán

14h00

 

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Sáu

(24/01)

 

 

08h00

 

Nghỉ Tết Nguyên đán

14h00

 

Nghỉ Tết Nguyên đán

Tải lịch tuần tại đây