Lịch công tác tuần từ 27/1/2020 đến 1/2/2020

 

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(27/1)

 

Nghỉ tết Nguyên đán

 

Nghỉ tết Nguyên đán

Thứ Ba

(28/1)

 

Nghỉ tết Nguyên đán

 

Nghỉ tết Nguyên đán

Thứ Tư

(29/1)

 

Nghỉ tết Nguyên đán

 

Nghỉ tết Nguyên đán

Thứ Năm

(30/1)

8h30

Gặp mặt đầu xuân

TP: toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường

A.403

 

 

Thứ Sáu

(31/1)

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00

Họp Đảng ủy nghe báo cáo về khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài và đánh giá chương trình đào tạo

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy

TP: Đảng ủy, Trưởng các đơn vị, Hội đồng tự đánh giá (và trưởng các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo chỉ đạo của Hiệu trưởng), Lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo

A.402

Họp Đảng Ủy

chủ trì: Bí thư Đảng ủy

tp: đảng ủy viên

Phòng A.402