LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03  ĐẾN NGÀY 07/02/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(03/02)

10h00

 

 Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch do virus Corona chủng mới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định, mời GĐ TTTTTV dự.

                                       Phòng A.207

14h00

 

 

 

15h00

 

 Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.

                                                    Phòng A.207

Họp liên tịch Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

                                                     Phòng A207

Thứ Ba

(04/02)

 

 

 

 

 

 

 

8h00

 

Bí thư Đảng ủy, Q Chủ tịch HĐ trường Chu Mạnh Hùng công tác tại Hoa Kỳ đến hết 13/2/2020

 

 

 

Họp Ban Giám hiệu

-Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học báo cáo Ban Giám hiệu một số nội dung công tác của đơn vị ( mời Lãnh đạo Phòng TCKT, Giám đốc TTCNTT cùng dự)

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán báo cáo 1 số nội dung công tác của đơn vị (mời Trưởng: Phòng TCCB, Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Quản lý khoa học & TSTC, Bộ môn Ngoại ngữ)

                                                 Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng năng lương thường xuyên tháng 02/2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

15h00

Họp về công tác xuất bản sách, giáo trình, tài liệu của Trường năm 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh; Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Quản trị; chuyên viên Nguyễn Thị Hải Đường.

                                       Phòng A.207

Thứ Tư

(05/02)

08h00

 

 

14h00

 

Họp về triển khai công tác tại Phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: PHT Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo các đơn vị: Phân hiệu tại Đắk Lắk, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - tổng hợp, Phòng Tài chính - kế toán, Phòng Quản trị, Trung tâm CNTT, Trung tâm Thông tin thư viện, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn trường. 

(Phân hiệu phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị)

                                                                  Phòng A.207

Thứ Năm

(`06/02)

 

 

08h30

 

Họp Đảng ủy Thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: đ/c Tô Văn Hòa Thường vụ Đảng ủy

TP: Các Đảng ủy viên

                                             Phòng A.207

14h00

 

 

 

Họp cán bộ chủ chốt bàn về khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài,

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu,  cán bộ chủ chốt các đơn vị;  (Phòng ĐBCL và Khảo thí chuẩn bị và báo cáo, các đơn vị phối hợp)

                                                     Phòng A.402 

 

Thứ Sáu

(07/02)

 

 

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thj Lan Anh dự Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 1. 

                           Địa điểm : Hội trường đa năng

14h00

 

Họp giao ban trưởng các đơn vị 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: trưởng các đơn vị (trưởng vắng, Phó trưởng đơn vị dự thay); Bí thư Đoàn TNCS

Phòng A.402

Tải lịch tuần tại đây