LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10  ĐẾN NGÀY 14/02/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(10/02)

08h00

 

 

14h00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch do virus Corona chủng mới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định, mời GĐ TTTTTV dự.

                                       Phòng A.207

Thứ Ba

(11/02)

 

08h00

 

Họp Thanh lý tài sản. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

14h00

Họp Ban Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

15h30

Họp Ban Xây dựng Chiến lược phát triển Trường 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

Thứ Tư

(12/02)

08h00

 

Họp cho ý kiến thẩm định kế hoạch công tác 2020. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: BGH, trưởng các đơn vị( theo thứ tự tham dự được thong báo sau) Trưởng Phòng HCTH, TCKT.

                                       Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

16h00

Họp với lãnh đạo trường Cao đẳng Công thương về một số nội dung liên quan đến liên kết đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự cùng

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học (chuyên viên phụ trách các lớp liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Công thương); Trưởng phòng Tài chính-Kế toán

                                                             Phòng A207

Họp cho ý kiến thẩm định kế hoạch công tác 2020. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: BGH, trưởng các đơn vị( theo thứ tự tham dự được thong báo sau) Trưởng Phòng HCTH, TCKT.

                                       Phòng A.207

Thứ Năm

(`13/02)

 

 

08h00

 

Họp góp ý Dự thảo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB trường

                                                     Phòng A.402

13h15

 

 

14h00

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Trưởng Phòng Đào tạo đại hoc Lê Đình Nghị dự họp tại Bộ Giáo dục Đào tạo

 

Họp Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp các lớp vừa làm, vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                       Phòng A.207

15h00

Họp Hội đồng tự đánh giá

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Hội đồng tự đánh giá.

                                                                  Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(14/02)

 

 

08h00

 

 

 

10h00

 

 

 

10h00

 

 

 

 

10h30

 

Họp Ban Xây dựng Đề án cho thuê tài sản công. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định (mời TP Hành chính – Tổng hợp)

                                       Phòng A.207

[HOÃN] Họp Đảng ủy.

Chủ trì : Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên.

                                                    Phòng A.207

Họp cho ý kiến thẩm định kế hoạch công tác 2020. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: BGH, trưởng các đơn vị( theo thứ tự tham dự được thong báo sau) Trưởng Phòng HCTH, TCKT.

                                       Phòng A.207

Tiếp đoàn kiểm tra công tác PCCC.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: đ/c Đỗ Quốc Tuấn, Trần Viết Vĩnh, Phan Huy Long, Đặng Văn Long.

                                                              Phòng A.401

14h00

 

Họp về triển khai công tác tại Phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: PHT Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo các đơn vị: Phân hiệu tại Đắk Lắk, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - tổng hợp, Phòng Tài chính - kế toán, Phòng Quản trị, Trung tâm CNTT, Trung tâm Thông tin thư viện, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn trường. 

(Phân hiệu phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị)

                                                                  Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây