LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 23  ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(23/03)

08h00

 

 

14h00

 

 

Thứ Ba

(24/03)

 

09h00

 

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh 

TP: theo Quyết định.

                                            Họp trực tuyến.

14h00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                   Họp trực tuyến.

Thứ Tư

(25/03)

08h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh  họp với lãnh đạo Phòng  QLKH về việc khắc phục khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài.
                                              Họp trực tuyến.

 

14h00

Họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú Trường Đại học Luật Hà Nội lần thứ 15 năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.207

09h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh  họp với lãnh đạo Phòng CTSV khắc phục khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài

                                               Họp trực tuyến.

Thứ Năm

(`26/03)

 

 

08h00

 

 

 

 

10h30

 

Họp triển khai thu học phí đối với sinh viên đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo : Phòng ĐTĐH, TCKT, CTSV; GĐ TTCNTT, đại diện các đơn vị QLSV hệ chính qui và VB2 chính qui, hệ VLVH, Chuyên viên Phòng ĐTĐH.

                                                     Phòng A.402

Họp chuyển đổi lao động hợp đồng 68 theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, Lãnh đạo Phòng Quản trị; nhân viên hợp đồng 68 ( Phòng TCCB chuẩn bị)

                                                    Phòng A.207

14h00

 

 

 

Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 4/2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.207

                                                                   

Thứ Sáu

(27/03)

 

 

08h00 - 17h00

 

Duyệt Đại hội các chi bộ

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy

TP: đ/c Trần Qang Huy (Phó HT phụ trách - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy); đ/c Tô Văn Hòa; đ/c Nguyễn Văn Quang, đ/c Trần Ngọc Định và các cấp ủy chuẩn bị đại hội (lịch cụ thể của các cấp ủy do Văn phòng Đảng ủy thông báo)

Phòng A.207

14h00

 

 

Tải lịch tuần tại đây