LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30 THÁNG 3  ĐẾN NGÀY 03/04/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(30/03)

08h00

 

 

14h00

 

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                   Họp trực tuyến.

Thứ Ba

(31/03)

 

08h00

 

 

14h00

 

Thứ Tư

(01/04)

08h00

 

14h00

 

Thứ Năm

(`02/04)

 

 

08h00

 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

14h00

 

 

 

 

Thứ Sáu

(03/04)

 

 

08h00

 

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Các Đảng ủy viên

                                                             Phòng A.207

 

14h00

 

[HOÃN]Họp xét kỷ luật học viên cao học khóa 26.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                   Họp trực tuyến.

Tải lịch tuần tại đây