LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20  ĐẾN NGÀY 24/04/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(20/04)

08h00

 

 

14h00

 

 

Thứ Ba

(21/04)

 

08h00

 

Họp về công tác cán bộ của phòng Tài chính kế toán.

Chủ trì:  Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Thành phần: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, chuyên viên  có liên quan và toàn thể phòng TCKT.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại Bộ Tư pháp.

TP: Q. chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo đại học.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

 

Thứ Tư

(22/04)

08h00

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

09h30

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 5.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  PT Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Khoa Pháp luật dân sự

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh

TP: Toàn bộ viên chức Khoa Pháp luật dân sự. Mời lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham dự.

Phòng A402 và A403 (Khoa Pháp luật dân sự bố trí mỗi phòng họp không quá 20 người)

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Bộ môn Giáo dục thể chất

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh

TP: Toàn bộ viên chức Bộ môn Giáo dục thể chất. Mời lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham dự.

                                             Phòng A402

14h00

Họp về công tác xác minh văn bằng hệ Đại học chính qui.

Chủ trì:  Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học và thanh tra, chuyên viên Đỗ Thị Thơ và Nguyễn Thị Định

                                             Phòng A.207

Thứ Năm

(`23/04)

 

09h00

 

Họp với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.

TP: Q. chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

                          Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

 

 

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Phòng Tổ chức báo cáo Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                Phòng A.207

 

Họp Đảng uỷ

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng uỷ viên

                                           Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(24/04)

 

 

09h00

 

10h30

 

 

10h00

 

 

 

 

 

Họp kiện toàn khoa pháp luật kinh tế các bước 123.

                                                          Phòng A.207

Họp kiện toàn khoa pháp luật kinh tế các bước 4.

                                                 Phòng A.401, 402, 403

Làm việc với Công an PCCC & CNCH thành phố Hà Nội về cồng tác PCCC tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng phòng Quản trị, các đ/c: Trần Viết Vĩnh, Phan Huy Long, Đặng Văn Long - Phòng Quản trị

                                                 Phòng A.401

 

                             

14h00

 

 

 

15h00

 

Phòng Tổ chức báo cáo Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                Phòng A.207

Họp về một số công tác của phòng Thanh tra.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Thanh tra; Trưởng Phòng: Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo Đại học, Chuyên viên Bùi Thị Nhi.

                                                Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây