LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04  ĐẾN NGÀY 08/05/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(04/05)

08h00

 

Họp Tổ công tác Đảng ủy

                                              Phòng A.401

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                       Phòng A207

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A. 401

 

Họp báo cáo BGH một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học; Mời trưởng Phòng Quản trị

                                               Phòng A. 207     

 

08h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường "25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên và triển vọng"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                             Họp trực tuyến

 

 

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng dự

                                              Phòng A. 207

 

Thứ Ba

(05/05)

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

14h30

 

 

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Các đảng ủy viên

                                                Phòng A.207

Họp giao ban các nhà thầu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP:Trưởng phòng  Quản trị , Tài chính Kế toán, Chuyên viên xây dựng và các nhà thầu

                                                 Phòng A.401

 

 

Thứ Tư

(06/05)

08h00

Ban Giám hiệu nghe các nhóm báo cáo về công tác khắc phục các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài,. TP:  BGH, Trưởng phòng : TCCB, Đào tạo ĐH và Đào tạo Sau Đại học mời : Trưởng phòng HCTH, Trưởng, phó phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí

( phòng TCCB từ 8h đến 9h30, phòng Đào tạo đào tạo đại học và sau đai học từ 9h30 đến 11h) các đơn vị chuẩn bị báo cáo.

                                              Phòng A207

14h00

 

 

17h00

Ban Giám hiệu nghe báo cáo về công tác khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài. Mời  các trưởng đơn vị: Quản lý khoa học, HTQT, CTSV, Đảm bảo chất lượng và khảo thí. Tham dự các trưởng phòng HCTH, Trưởng, phó phòng Đảm bảo và khảo thí. Các đơn vị chuẩn bị báo cáo và minh chứng.

                                              Phòng A207

Phòng Thanh tra báo cáo ban giám hiệu một số công việc về công tác thanh tra.

TP: Phòng Thanh tra, Lãnh đạo Phòng TCCB.

                                             Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(`07/05)

 

08h00

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Quyèn Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (Địa điểm : Hội trường đa năng –

Bộ Tư pháp)

14h00

 

 

Ban Giám hiệu nghe báo cáo của các đơn vị về khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài: Trưởng các đơn vị: TCKT, Thư viện và Quản trị mời Trưởng phòng HCTH, Trưởng phó phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí.

                                                     Phòng A207

 

 

 

08h30

 

 

 

 

08h30

 

 

 

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường "Ứng dụng Mô hình Blended Learning trong việc phát triển chương trình giảng dạy ngoại ngữ tiếp cận  năng lực cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                     Phòng A207

Tổ tư vấn thành lập theo Quyết định số 1303/QĐ-ĐHLHN làm việc với các học viên cao học khóa 26

Chủ trì: Tổ Trưởng tổ tư vấn

TP: Theo Quyết định

                                                     Phòng A211

 

 

Thứ Sáu

(08/05)

 

 

09h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

08h30

 

 

(Hoãn )Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường  “Đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                       Phòng A207

 ( Hoãn) Họp về đề thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học, Bộ môn Ngoại ngữ, tổ bộ môn Anh văn, đ/c Phạm Hoài Điệp

Phòng A.401

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                  Phòng A207

13h00

 

 

14h00

 

 

 

 

Họp Ban Giám hiệu bàn về công tác Tổ chức cán bộ

                                           Phòng A.207

Họp Giao ban cán bộ chủ chốt.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch HĐ Trường, lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị xã hội của Trường.

                                          Phòng A.402

 

 

Tải lịch tuần tại đây