LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18  ĐẾN NGÀY 22/05/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(18/05)

08h30

 

Khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học

 Chủ trì: Q Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

 

TP: Đảng ủy; Đại diện Hội đồng Trường, Ban giám hiệu; khách mời; các khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, các bộ môn thuộc Trường (mỗi đơn vị 01 đại diện lãnh đạo, 02 giảng viên); Phòng Hành chính-tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tài chính-Kế toán (mỗi đơn vị 01 đại diện lãnh đạo, 01 chuyên viên); toàn thể Phòng QLKH&TSTC; thành viên Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học; 10 đại diện sinh viên thuộc Đoàn trường và Hội sinh viên; giảng viên và nghiên cứu sinh tham gia Tập huấn

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà A

 

14h00

 

Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo TW về “ Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo; phát huy vai trò của Hội đồng trường”

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường và đại diện Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TNCSHCM.

                                            Phòng A.402

 

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A.207

 

08h30

 

 

09h00

 

 

 

Bí thư Đảng uỷ  Chu Mạnh Hùng dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

                 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tập huấn cho nghiên cứu sinh về viết và xuất bản bài báo quốc tế tại các tạp chí của Hoa Kỳ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch

                                                  Phòng A402

 

Thứ Ba

(19/05)

 

08h00

 

Hội đồng trường, Ban Giám hiệu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp với Trường ĐHLHN     

TP: Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Vụ Tổ chức cán bộ, Quyền chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng phụ trách, (thư ký HĐ Trường, Trưởng phòng Đào tạo đại học chuẩn bị báo cáo)               

                      Địa điểm : Hội trường A- Bộ Tư pháp

14h00

 

 

Họp hội đồng Khoa học và đào tạo về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 -

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định

                                   Phòng A.207

 

 

 

 

 

16h30

Hội đồng nghiệm thu giáo trình giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

 

 

 

08h30

 

 

 

Thứ Tư

(20/05)

08h00

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ  Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên

                                                  Phòng A.207

14h00

 

 

 

14h00

 

 

15h30

Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

(Mời đ/c Trần Quang Huy, Nguyễn Văn Quang, Trần Ngọc Định tham dự)

                                                 Đảng ủy khối 

Họp về xem xét, đăng ký xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên tại Phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

Thành phần: đại diện Lãnh đạo các Khoa, bộ môn thuộc Trường, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí. Phân hiệu

                                                     Phòng A.207

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

TP: Hội đồng Giáo sư cơ sở, Phòng TCCB tham dự

                                                       Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`21/05)

 

 

08h00

 

 Hội thảo khoa học cấp Trường “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và quản lý nghiên cứu khoa học pháp lý”

 Chủ trì: Bí thư, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                     Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020 

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Quyền chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Đại lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, Viện luật So sánh, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng QLKH&TSTC, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020 và theo Giấy mời.

                                               Phòng A.403

 

08h00

 

 

 

08h00

[chuyển) Họp về xem xét, đăng ký xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên tại Phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

Thành phần: đại diện Lãnh đạo các Khoa, bộ môn thuộc Trường, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí. Phân hiệu

                                                     Phòng A.207

Ban Giám hiệu làm việc tại Bộ Tư pháp.

 

 

15h30

Tọa đàm "Hướng dẫn cho người học về hoạt động nghiên cứu khoa học"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phòng QLKH&TSTC, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020 và theo Giấy mời.

                                               Phòng A.403

 

 

Thứ Sáu

(22/05)

 

 

08h00

 

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Bí thư Đảng ủy, Đại diện Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Đại diện Hội đồng Khoa học và đào tạo; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và Phân hiệu tại Đắk Lắk; Đại diện lãnh đạo của các đơn vị chuyên môn: Khoa Pháp luật kinh tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Pháp luật hình sự, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, Khoa Lý luận chính trị, Viện Luật so sánh, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục thể chất; Giảng viên, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Trường có học vị từ tiến sỹ trở lên;  Chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2018; Chủ nhiệm, thư ký đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước năm 2018, 2019; Toàn thể lãnh đạo và các viên chức của Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

                                         Hội trường A.402

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

Họp Hội đồng xét Miễn - giảm học phí, cho sinh viên các khóa 41,42,43,44 học kỳ 2 (2019-2020).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43,44 của Phòng ĐT, Phòng CTSV; (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị)

                                               Phòng A.402

 

 Tập huấn sử dụng phần mềm Microsoft Team  cho các giảng viên giảng dạy cao học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trung tâm công nghệ thông tin, các giảng viên giảng dạy cao học,  Phòng Đào tạo sau đại học.

                                              Phòng A.401

                                                                   

 

9h00

(Hoãn) Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: các thành viên Hội đồng trường.            

 

 
             

 

Ghi chú: Lễ tót nghiệp K16 (đợt 1) hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy 

               Thời gian: 14h00 - Chủ Nhật ngày 24/05/2020 

               TP: Phó Chủ tịch HĐ Trường, Ban Giám hiệu, Đảng ủy, HĐ Trường ; đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng,                 Ban, Viện, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường; Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý Khóa của Phòng                  Đào tạo đại học, các đơn vị quản lý dinh viên.

                Đại điểm : Hội trường A.403