LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25  ĐẾN NGÀY 29/05/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(25/05)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

 

14h00

 

Họp về việc ký hợp đồng 12 tháng đối với giảng viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các Bộ môn, lãnh đạo Khoa có giảng viên ký hợp đồng 12 tháng; lãnh đaọ phòng Tổ chức cán bộ

                                         Phòng A.207  

 

14h00

Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                    Phòng A.401

 

Thứ Ba

(26/05)

 

08h00

 

 

 

(Hoãn) Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường  “Đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

14h00

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 6.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

15h00

(chuyển ) Họp Ban sơ duyệt hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

Thứ Tư

(27/05)

08h00

 

 

 

 

 

 

08h00

 

08h30

Hội thảo khoa học cấp Trường “Tổng kết thí điểm đào tạo hệ chính quy trình độ Đại học nghành Luật Thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                     Phòng A.402

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng dự Đại hội Đảng bộ  Học Viện Tư pháp.

                                                   Số 10 Trần Vĩ

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy làm việc tại Bộ Tư pháp

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

14h00

 

 

[HOÃN] Họp Ban xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

 (Chuyển) Họp Ban sơ duyệt hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy làm việc tại Bộ Tư pháp

Thứ Năm

(`28/05)

 

 

08h00

 

 

 

08h30

 

 

 

09h30

 

 

 

 

09h30

 Họp Hội đồng xét Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 41,42,43,44

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 40,41,42,43 của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                     Phòng A.207

Gặp mặt 07 giảng viên, chuyên gia ký hợp đồng 12 tháng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, 07 giảng viên, chuyên gia.

                                              Phòng A.401

Họp Demo giải pháp quản lý công việc trên phần mêm Base.vn và kế hoạch số hóa toàn diện Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phòng đào tạo Sau đại học và Trung tâm CNTT

                                                           Phòng A.207

 Họp Ban sơ duyệt hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.401

14h00

 

 

 

 

Tiếp Học viện Biên phòng tới tham quan, trao đổi kinh nghiêm đào tạo của Trường.

TP: Ban Giám hiệu, đại diện Khoa PL Kinh tế, Quốc tế, , HCNN, Hình sự, Dân sự; lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Thư viện, QLKH&TSTC; Đại diện lãnh đạo Bộ môn: CPQT, TPQT, PL cộng đồng Asean. PLHS, LHP, LHC, LTM, LLĐ, LĐĐ.

                                                    Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(29/05)

 

 

08h00

 

 

08h00

 

 

 

Họp Ban xây dựng chiến lược phát triển Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

Họp về đào tạo Văn bằng 2 và liên kết đào tạo.

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Bí thư Đảng ủy, BGH, Lãnh đạo Phòng Đào tạo và các thành viên mời.

                                     Phòng A.401

 

14h00

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng họp tại Học viên  Khoa học xã hôi.

Ban Giám hiệu làm việc với các Trưởng nhóm viết báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo, báo cáo đề cương, đề tài khoa học ứng dụng giao cho nhóm.

TP: Ban Giám hiệu, các trưởng nhóm; lãnh đạo Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí ( các trưởng nhóm chuẩn bị)

                                        Phòng A.207

 

 

 

Tải lịch tuần tại đây