Thông báo Về nội dung, hình thức thi Vòng 2, Danh mục tài liệu tham khảo và dự kiến tổ chức thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo Về nội dung, hình thức thi Vòng 2, Danh mục tài liệu tham khảo và dự kiến tổ chức thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

26/05/2023

Lễ Khai mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển (LSDF) năm 2023

Lễ Khai mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển (LSDF) năm 2023

26/05/2023

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Luật, Đại học Akron, Hoa Kỳ

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Luật, Đại học Akron, Hoa Kỳ

26/05/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc

25/05/2023

Lễ Tốt nghiệp Khóa 13 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Pháp luật Nhật Bản

Lễ Tốt nghiệp Khóa 13 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Pháp luật Nhật Bản

25/05/2023

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường năm 2022

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường năm 2022

25/05/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường các hoạt động phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường các hoạt động phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23/05/2023

Hội thao giữa sinh viên Phân hiệu và sinh viên Chất lượng cao Khoá 44 trụ sở chính

Hội thao giữa sinh viên Phân hiệu và sinh viên Chất lượng cao Khoá 44 trụ sở chính

23/05/2023

Buổi làm việc tiếp Ông Clauspeter Hill – Phó Trưởng ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin – Cộng hòa Liên bang Đức

Buổi làm việc tiếp Ông Clauspeter Hill – Phó Trưởng ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin – Cộng hòa Liên bang Đức

22/05/2023

Thông báo V/v tổ chức Lễ khai mạc và Tổ chức thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo V/v tổ chức Lễ khai mạc và Tổ chức thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

22/05/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường

22/05/2023

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội

19/05/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Talkshow: “Nghề Luật – Lộ trình và Hành trang”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Talkshow: “Nghề Luật – Lộ trình và Hành trang”

19/05/2023

Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

18/05/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18/05/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

18/05/2023

Tiếp xã giao chia tay TS. Ryan Humphrey - giảng viên của Đại học Arizona, Hoa Kỳ tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Tiếp xã giao chia tay TS. Ryan Humphrey - giảng viên của Đại học Arizona, Hoa Kỳ tại Trường Đại học Luật Hà Nội

17/05/2023

Tăng cường hợp tác với Đại học Monash, Australia

Sáng ngày 16/5/2023, Bà Michelle Mei, Đại học Monash, Australia đã sang thăm và có buổi nói chuyện tại Trường Đại học Luật Hà Nội về chương trình tiến sĩ thuộc Đề án 89 của Thủ tướng chính phủ và thảo luận khả năng hợp tác giữa hai Trường trong thời gian...

16/05/2023

Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

15/05/2023

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 3 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 3 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

15/05/2023