Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021

Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021

04/05/2021

Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/05/2021

Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

02/05/2021

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật

01/05/2021

Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/04/2021

Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/04/2021

Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

24/04/2021

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng

23/04/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công cuộc thi “Sinh viên với môi trường – SE” lần thứ nhất

Trường Đại học Luật Hà Nội: Chung kết “Sinh viên với môi trường – SE” năm 2021

23/04/2021

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội

23/04/2021

BCĐ phòng chống dịch bệnh Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm

BCĐ phòng chống dịch bệnh Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm

22/04/2021

Hội thảo "Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội"

Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy

20/04/2021

Trường Đại học Luật Hà nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ

Trường Đại học Luật Hà nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ

19/04/2021

Kế hoạch Tổ chức "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021" và lễ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Kế hoạch Tổ chức "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021" và lễ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

15/04/2021

Kế hoạch Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021" hưởng ứng cuộc thi do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát động

Kế hoạch Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021" hưởng ứng cuộc thi do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát động

15/04/2021

Hội thảo “Rà soát việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban nhân quyền đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam”

Hội thảo “Rà soát việc thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban nhân quyền đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam”

15/04/2021

Rộn ràng Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp Đại học Bách Khoa 2021

Rộn ràng ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp Đại học Bách Khoa 2021

11/04/2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

06/04/2021

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

06/04/2021

Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021

Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021

30/03/2021