Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với cơ sở đào tạo luật hàng đầu của Vương quốc Thái Lan

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với cơ sở đào tạo luật hàng đầu của Vương quốc Thái Lan

27/09/2023

Thông tin chương trình Thạc sĩ tại Đại học Keio, Nhật Bản

Thông tin chương trình Thạc sĩ tại Đại học Keio, Nhật Bản

26/09/2023

Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo luật của Vương quốc Thái Lan

Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo luật của Vương quốc Thái Lan

24/09/2023

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam cho Trung tâm trao đổi pháp luật Châu Á, Khoa luật – Trường Đại học Nagoya tại Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam cho Trung tâm trao đổi pháp luật Châu Á, Khoa luật – Trường Đại học Nagoya tại Nhật Bản

22/09/2023

Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khóa 19, văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy - Lớp 19EFGHI

Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khóa 19, văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy - Lớp 19EFGHI

20/09/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam và Tạp chí Pháp luật và Phát triển

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam và Tạp chí Pháp luật và Phát triển

20/09/2023

Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội”

Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội”

19/09/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG

Ngày 18/9/2023, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường

19/09/2023

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024 cho sinh viên đầu khóa học

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024 cho sinh viên đầu khóa học

12/09/2023

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

12/09/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam phối hợp với Hội đồng công chứng tối cao Pháp tổ chức Hội thảo khoa học "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng của Việt Nam và Cộng hòa Pháp"

Trường Đại học Luật Hà Nội và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam phối hợp với Hội đồng công chứng tối cao Pháp tổ chức Hội thảo khoa học "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng của Việt Nam và Cộng hòa Pháp"

10/09/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường hoạt động hợp tác với các đối tác Pháp

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường hoạt động hợp tác với các đối tác Pháp

09/09/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội chào đón tân sinh viên Khoá 48 nhập học

Trường Đại học Luật Hà Nội chào đón tân sinh viên Khoá 48 nhập học

08/09/2023

Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên Nupace tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên Nupace tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

07/09/2023

Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học Tổng hợp quốc gia Singapore

Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học Tổng hợp quốc gia Singapore

07/09/2023

Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng "Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật"

Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng "Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật"

31/08/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai công tác năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai công tác năm học 2023 - 2024

30/08/2023

Hội thảo áp dụng pháp luật về xử lý rác thải tại các khu dân cư tại tỉnh Vĩnh Phúc

Hội thảo áp dụng pháp luật về xử lý rác thải tại các khu dân cư tại tỉnh Vĩnh Phúc

29/08/2023

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

28/08/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Toạ đàm xin ý kiến dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Pháp luật trình độ đại học

Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Toạ đàm xin ý kiến dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Pháp luật trình độ đại học

28/08/2023