Viên chức Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

Viên chức Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023

09/06/2023

Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng

Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng

09/06/2023

Thông báo V/v điều chỉnh sơ đồ các phòng thi và thời gian có mặt của một số thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo V/v điều chỉnh sơ đồ các phòng thi và thời gian có mặt của một số thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

07/06/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

06/06/2023

Sinh hoạt chuyên đề Quý 2 năm 2023 Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sinh hoạt chuyên đề Quý 2 năm 2023 Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

03/06/2023

Thông báo V/v tổ chức thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo V/v tổ chức thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

02/06/2023

Quyết định V/v điều chỉnh Quyết định công nhận kết quả thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định V/v điều chỉnh Quyết định công nhận kết quả thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội

02/06/2023

Hội thảo khoa học cấp Trường: “E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học”

Hội thảo khoa học cấp Trường: “E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học”

02/06/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tết Thiếu nhi năm 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tết Thiếu nhi năm 2023

01/06/2023

“Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023” khép lại với nhiều sự kiện, chương trình ý nghĩa

“Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023” khép lại với nhiều sự kiện, chương trình ý nghĩa

31/05/2023

Hội thảo Công bố Kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên năm 2023

Hội thảo Công bố Kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên năm 2023

31/05/2023

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản

31/05/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NHẬT BẢN - ĐẠI HỌC NAGOYA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NHẬT BẢN - ĐẠI HỌC NAGOYA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN

31/05/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 44 TÌM HIỂU THỰC TIỄN TẠI PHÂN HIỆU TỈNH ĐẮK LẮK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 44 TÌM HIỂU THỰC TIỄN TẠI PHÂN HIỆU TỈNH ĐẮK LẮK

30/05/2023

Hội thảo trọng điểm: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hội thảo trọng điểm: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

30/05/2023

Thông báo Triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo Triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

29/05/2023

Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022

29/05/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tham gia Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tham gia Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023

29/05/2023

Hội thảo trọng điểm: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hội thảo trọng điểm: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

29/05/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Khóa học mùa hè cho sinh viên Trường Luật, Đại học Akron

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Khóa học mùa hè cho sinh viên Trường Luật, Đại học Akron

29/05/2023