Sơ đồ tổ chức của trường

Đăng vào 10/11/2016 00:00:00

 

STT Họ Tên Chức Vụ
1 TS. Lê Tiến Châu Hiệu trưởng
2 TS. Trần Quang Huy Phó Hiệu trưởng
3 TS. Chu Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng
4 PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng