Liên hệ

Liên hệ

10/11/2016 11:35:00

Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

10/11/2016 11:32:41

Cơ sở vật chất

Cơ sở 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội của Trường, với diện tích 14.009,80m2 trong đó diện tích sàn xây dựng là: 38.000 m2; có 90 phòng học, giảng đường; 02 hội trường lớn 400 và 700 chỗ ngồi, 02 phòng học ngoại ngữ, 02 phòng thực hành tin học, 05...

10/11/2016 11:31:28

Thành tựu và khen thưởng

Thành tựu và khen thưởng

10/11/2016 11:29:24

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tổ chức đào tạo đại học và sau đại học luật; nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lí và tư vấn...

10/11/2016 11:27:43

Sứ mạng, tầm nhìn

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

10/11/2016 00:00:00

Sơ đồ tổ chức của trường

Sơ đồ tổ chức của trường

10/11/2016 00:00:00

Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường...

24/10/2016 11:48:58