Liên hệ

Đăng vào 10/11/2016 11:35:00

Trường Đại học Luật Hà Nội

Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội

Điện thoại: 04. 38352630

Fax: 04.38343226

Email:  phonghcth@hlu.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng làm việc, FAX

Email

Lê Tiến

Châu

HT

38344018

 

Trần Quang

Huy

PHT

37734241

tranhuycan@hlu.edu.vn

Vũ Thị Lan

Anh

PHT

37738325

vinhtq@hlu.edu.vn

Chu Mạnh Hùng PHT    

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Khoa lý luận chính trị

Ban chủ nhiệm khoa

Văn phòng khoa

37731464

38354642

Ông Tường:

tuongmanhnguyen@hlu.edu.vn

Bà Thuý:

Tranhongthuy64@hlu.edu.vn

Khoa

hành chính - nhà nước

Ban chủ nhiệm khoa

Văn phòng khoa

Bộ môn lí luận NN&PL

Bộ môn luật hành chính

Bộ môn luật hiến pháp

Bộ môn xây dựng VBPL

Bộ môn lịch sử NN&PL

Trung tâm NCKH

37730241

38352357

37738330

37738327

37738321

37731463

37738331

37738328

Ông Thắng:

thaivinhthang@hlu.edu.vn

Ông Đoan:

nguyenminhdoan@hlu.edu.vn

Bà Hiền:

tranthihien@hlu.edu.vn


 

Khoa pháp luật hình sự

Ban chủ nhiệm khoa

Văn phòng khoa

Trung tâm tội phạm học

Bộ môn khoa học điều tra HS

Bộ môn tâm lý

Bộ môn luật hình sự

Bộ môn luật tố tụng hình sự

37730240

38352356

38350887

37738322

37738323

37738324

37738326

 

Bà Mai:

phanthanhmai@hlu.edu.vn


 

Khoa pháp luật dân sự

Ban chủ nhiệm khoa

Văn phòng khoa

Bộ môn luật HN&GĐ

Bộ môn luật dân sự

37731468

37731466

37738320

37736637

 

Ông Tuấn:

nguyenminhtuan@hlu.edu.vn

Ông Cừ:

nguyenvancu@hlu.edu.vn

Khoa pháp luật quốc tế

Ban chủ nhiệm khoa

Văn phòng khoa

Bộ môn CPQT + TT NCKH

Bộ môn tư pháp quốc tế

Bộ môn luật thương mại quốc tế

37730242

38353620

38352631

37731462

37731787

 

Ông Bình:

nongquocbinh@hlu.edu.vn

Ông Hùng:

manhhungchu@hlu.edu.vn

Khoa pháp luật kinh tế

Ban chủ nhiệm Khoa

Văn phòng Khoa

Bộ môn luật thương mại

Bộ môn luật môi trường

Bộ môn luật tài chính-ngân hàng

Bộ môn luật đất đai

Bộ môn luật lao động

TT luật cạnh tranh và BVNTD

38352548

37730239

37731469

38352548

37738316

37738317

37738318

37738319

Ông Tý:

nguyenvietty@hlu.edu.vn

 

Khoa tại chức

Chủ nhiệm khoa

Phó chủ nhiệm khoa

Phòng chuyên viên

37731586

38355770

38355771

38351878

Ông Long:

vuonglong@hlu.edu.vn

Bà Nga:

dangthanhnga@hlu.edu.vn

Khoa sau đại học

Ban chủ nhiệm khoa

Văn phòng khoa

37730302

38352354

Ông Tuyến:

tuyennguyenvan@hlu.edu.vn

Bộ môn ngoại ngữ

Ban chủ nhiệm bộ môn

38350889

Bà Ngân:

tongan_ngavan@hlu.edu.vn

Tổ Nga văn

38355772

Bà Hương:

huongle@hlu.edu.vn

Tổ Anh văn

37736469

Bà Kh.Vân:

khanhvan_ngavan@hlu.edu.vn

Tổ Pháp văn

38355773

 

Bộ môn giáo dục thể chất

 

38350885

Ông Thế:

ngokhanhthe@hlu.edu.vn

Trung tâm tin học

Phòng máy

Bộ môn

38353294

37733287

Ông Hạnh:

hanhpv109@hlu.edu.vn

Ông Định:

dinhpv@hlu.edu.vn

Trung tâm luật so sánh

Phòng lãnh đạo

 

37736090

 

Trung tâm: ttlss@hlu.edu.vn

Bà Vân:

nguyenthianh.van@hlu.edu.vn

 

TT đảm bảo chấtlượng đào tạo

Phòng lãnh đạo

Phòng chuyên viên

37736538

37738376

Ông Hiếu:

buidanghieu@hlu.edu.vn

TT tư vấn pháp luật

Phòng lãnh đạo

37735432

37738854

Trung tâm:

tuvanphapluat@hlu.edu.vn

Bà Lan Anh:

lananhtuvanpl@hlu.edu.vn

Ông Cương:

cuongtuvanpl@hlu.edu.vn

Bà Bình:

binhtuvanpl@hlu.edu.vn

 

TT pháp luật Đức

 

37738332

 

TT pháp luật Nhật Bản

 

37739048

 

Phòng đào tạo

Phòng lãnh đạo

Tuyển sinh

Hành chính giáo vụ

37730238

38351879

38359803

Bà Hương:

huongttt@hlu.edu.vn

Bà Thuỷ:

thuydt@hlu.edu.vn

Phòng quản lý khoa học

Phòng lãnh đạo

Phòng chuyên viên

Phòng bán sách

38353295

37738769

37737550

Bà Thuận:

thuannguyen@hlu.edu.vn

Phòng hành chính-tổng hợp

Phòng lãnh đạo

Phòng văn thư lưu trữ

Phòng máy

Phòng tiếp khách

38352630

38343251

37734749

37730545

Bà Nhung: 0983507379

Phòng BT sáchvà trị sự Tạp chí

Phòng lãnh đạo

Phòng biên tập viên

38354647

38350892

Ông Dương:

tranthaiduong@hlu.edu.vn

Phòng tổ chức-cán bộ

Phòng lãnh đạo

Phòng chuyên viên

38350890

37734449

Bà Xuân:

xuan_tccb@hlu.edu.vn

Ông Ninh:

ninh81@hlu.edu.vn

Phòng thanh tra đào tạo

Văn phòng

37731512

Ông Dũng:

tndung12854@hlu.edu.vn

Bà Lan:

Phuonglan26@hlu.edu.vn

Phòng công tác sinh viên

Phòng lãnh đạo

Phòng chuyên viên

38359802

38359801

Ông Phú:

nguyenvanphu@hlu.edu.vn

Ông Trung:

trungnd@hlu.edu.vn

 

Phòng hợp tác quốc tế

Phòng lãnh đạo

Dự án Sida

Phòng chuyênviên

38358169

38359653

37731453

Ông Quang:

nguyenvanquang@hlu.edu.vn

Phòng tài chính-kế toán

Phòng lãnh đạo

Phòng chuyên viên

38352355

38355774

Bà Phương:

phuongpx@hlu.edu.vn

Bà Khánh:

khanhbq@hlu.edu.vn

Phòng quản trị

Phòng lãnh đạo

Phòng điện, nước, xe

Phòng kí túc xá

Hội trường B

Hội trường C

38350900

38350888

37734240

38355769

37737235

Ông Tuấn:

quoctuan@hlu.edu.vn

Ông Cảnh:

duccanh@hlu.edu.vn

Ông Vĩnh:

tranvinh@hlu.edu.vn

Phòng bảo vệ

Phòng lãnh đạo

Cổng kí túc xá

Phòng thường trực

Phòng trông xe cán bộ

37730535

38359839

38344603

38355327

Ông Hùng:

daovan.hung@hlu.edu.vn

Ông Long:

longph170@hlu.edu.vn

Trung tâmthông tin thư viện

Phòng lãnh đạo

Phòng nghiệp vụ

Phòng máy tính

Phòng mượn sách

Phòng thông tin

Phòng đọc

37730474

37730301

37731465

37734549

37731632

37734787

Trung tâm:

thuvien@hlu.edu.vn

Bà Hạnh:

LeThi.Hanh@hlu.edu.vn

Bà Mai:

PhamThi.Mai@hlu.edu.vn

Trạm y tế

 

 

38350886

Bà Dung:

luongthidung@hlu.edu.vn

Bà Phúc: 

nguyenthiphuc@hlu.edu.vn

VP Đảng uỷ

 

37738782

Văn phòng:

vpduluat@hlu.edu.vn

 

VP Công đoàn

 

38350891

Bà Đức:

ducxuan@hlu.edu.vn

VP Đoàn thanh niên

 

37730347

doanthanhnien@hlu.edu.vn

hoisinhvien@hlu.edu.vn