Thông tin về xét học bổng khoá 45,46,47

Thông tin về xét học bổng khoá 45,46,47

07/12/2023

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2023

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2023

07/12/2023

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển cao học đợt 3 năm 2023

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển cao học đợt 3 năm 2023

07/12/2023

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy

07/12/2023

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II 2023-2024 đối với sinh viên các khóa chính quy

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ II 2023-2024 đối với sinh viên các khóa chính quy

07/12/2023

Thông báo V/v trả sổ khám sức khỏe cho sinh viên K48 vào trường

Thông báo V/v trả sổ khám sức khỏe cho sinh viên K48 vào trường

07/12/2023

Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy Khóa 46 và Khóa 47

Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy Khóa 46 và Khóa 47

06/12/2023

Thông tin luận án của NCS Chu Thị Lam Giang

Thông tin luận án của NCS Chu Thị Lam Giang

06/12/2023

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần học ký II 2023-2024

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần học ký II 2023-2024

06/12/2023

Thông tin luận án của NCS Hà Thị Hoa Phượng

Thông tin luận án của NCS Hà Thị Hoa Phượng

05/12/2023

Thông báo v/v thay đổi Hội trường và lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khó 45 hệ chính quy (niên khóa 2020-2024)

Thông báo v/v thay đổi Hội trường và lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khó 45 hệ chính quy (niên khóa 2020-2024)

05/12/2023

Thông tin luận án của NCS Đỗ Thị Ánh Hồng

Thông tin luận án của NCS Đỗ Thị Ánh Hồng

04/12/2023

Quyết định phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023

Quyết định phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023

01/12/2023

Mục lục Tạp chí Luật học số 11/2023

Mục lục Tạp chí Luật học số 11/2023

30/11/2023

Toạ đàm khoa học cấp trường: “Góp ý kiến các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chiều 30/11, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Toạ đàm khoa học cấp trường: “Góp ý kiến các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội”.

30/11/2023

Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2023

Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2023

30/11/2023

Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên toàn Trường

Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên toàn Trường

30/11/2023