Quyết định công nhận trúng tuyển bổ sung đối với K22 VB2 hình thức đào tạo chính quy và K23B VB2 hình thức đào tạo VLVH

Quyết định công nhận trúng tuyển bổ sung đối với K22 VB2 hình thức đào tạo chính quy và K23B VB2 hình thức đào tạo VLVH

02/01/2024

Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

02/12/2022

Quyết định V/v ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định V/v ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

11/07/2022

Quyết định V/v ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định V/v ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

11/07/2022

Các quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học

Các quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học

01/07/2021

Chương trình đào tạo đại học luật hình thức vừa làm vừa học

Chương trình đào tạo đại học luật hình thức vừa làm vừa học

14/05/2021

Chương trình đào tạo đại học hệ liên thông hình thức chính quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ

Chương trình đào tạo đại học hệ liên thông hình thức chính quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ

14/05/2021

Chương trình Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Chương trình Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

01/12/2016