Phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

24/06/2021

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19

21/06/2021

Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

17/06/2021

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)

16/06/2021

Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

16/06/2021

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

14/06/2021

Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu

Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu

14/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

14/06/2021

Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021

Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021

12/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội bổ nhiệm lãnh đạo cấp Trưởng đơn vị thuộc Trường

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

11/06/2021

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 10/06/2021)

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 10/06/2021)

11/06/2021

Lễ phát động nhắn tin"toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phát động nhắn tin"toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"

11/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng sinh nhật trực tuyến viên chức, người lao động tháng 5, tháng 6

Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động tháng 5, tháng 6

11/06/2021

Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021

Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2021

10/06/2021

Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng tiền ủng hộ chiến dịch “Hướng về Bắc Giang”

Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng tiền ủng hộ chiến dịch “Hướng về Bắc Giang”

08/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tích cực chung tay cùng các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Trường Đại học Luật Hà Nội chung tay cùng các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

08/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

04/06/2021

Quyết định V/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"

Quyết định V/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"

04/06/2021