Hội thảo "Đổi mới sáng tạo và chuyển đối số để xây dựng đại học 4.0"

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo và chuyển đối số để xây dựng đại học 4.0"

19/01/2021 22:43:09

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

18/01/2021 09:37:05

Trường Đại học Luật Hà Nội đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

15/01/2021 17:51:20

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên, học viên tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên, học viên tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

11/01/2021 17:17:28

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học Luật thứ nhất hệ vừa làm, vừa học

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học

11/01/2021 17:00:35

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

11/01/2021 00:00:00

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La năm 2020

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La năm 2020

10/01/2021 00:00:00

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

07/01/2021 11:30:44

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

07/01/2021 09:19:26

Lễ triển khai kết nối trục quản lý văn bản với Bộ Tư pháp

Lễ triển khai kết nối trục quản lý văn bản với Bộ Tư pháp

04/01/2021 18:09:17

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gặp mặt sinh viên các lớp hệ liên kết đào tạo với đại học Azirona, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp gặp mặt sinh viên các lớp hệ liên kết đào tạo với đại học Azirona, Hoa Kỳ

30/12/2020 14:09:00

Trường Đại học Luật Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Trường ĐH Luật Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

30/12/2020 13:11:37

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 

29/12/2020 17:59:15

Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020

27/12/2020 12:25:34

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

23/12/2020 18:09:47

Các đơn vị thuộc Bộ chung sức, đồng lòng xây dựng Ngành Tư pháp vững mạnh

Các đơn vị thuộc Bộ chung sức, đồng lòng xây dựng Ngành Tư pháp vững mạnh

23/12/2020 09:26:37

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước

23/12/2020 09:08:34

Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law

Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law

23/12/2020 00:00:00