Rộn ràng Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp Đại học Bách Khoa 2021

Rộn ràng ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp Đại học Bách Khoa 2021

11/04/2021

Thông báo về việc dự kiến Tổ chức Hội thảo khoa học "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặ ra đối với xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thông báo về việc dự kiến Tổ chức Hội thảo khoa học "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặ ra đối với xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

09/04/2021

SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO K43 THAM GIA CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO K43 THAM GIA CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

07/04/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Trường Đại học Luật Hà Nội quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

06/04/2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

06/04/2021

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

06/04/2021

Trường ĐH Luật Hà Nội tri ân các thế hệ cựu thủ lĩnh đoàn trường

Trường ĐH Luật Hà Nội tri ân các thế hệ cựu thủ lĩnh đoàn trường

01/04/2021

Lễ bế giảng lớp K17I Hệ văn bằng đại học thứ 2 Chính quy

Lễ bế giảng lớp K17I Hệ văn bằng đại học thứ 2 Chính quy

30/03/2021

Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021

Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021

30/03/2021

Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

29/03/2021

Hội thảo khoa học cấp Trường “Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên và các câu lạc bộ sinh viên tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

Hội thảo khoa học cấp Trường “Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên và các câu lạc bộ sinh viên tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

28/03/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3

Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3

26/03/2021

Chương trình gặp mặt chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021)

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2021)

26/03/2021

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2021)

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2021)

25/03/2021