LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/10 ĐẾN 24/10/2021

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

18/10

(Sáng)

8h00: Dự họp về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục triển xây dựng Trường trọng điểm

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì họp về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục triển xây dựng Trường trọng điểm

Phòng: A.207

8h00: Họp về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục triển xây dựng Trường trọng điểm

Phòng: A.207

8h00: Họp về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục triển xây dựng Trường trọng điểm

Phòng: A.207

8h00: Họp về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục triển xây dựng Trường trọng điểm

Phòng: A.207

8h00: Họp về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục triển xây dựng Trường trọng điểm

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐT, Trưởng phòng HCTH, TCCB

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Dự họp tại Đảng uỷ khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội

 

 

14h00: Dự toạ đàm “Xu hướng ăn uống và dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi”

Phòng: A.402

 

14h30: Chủ trì họp trực tuyến với Trường Đại học Luật TP HCM về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A207 và trực tuyến

 

[Hoãn] 16h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

14h00: Dự toạ đàm “Xu hướng ăn uống và dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi”

Phòng: A.402

 

14h30: Họp trực tuyến với Trường Đại học Luật TP HCM về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A207 và trực tuyến

 

[Hoãn] 16h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

16h00: Chủ trì Họp Tổ biên tập xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

Phòng A.207

14h00: Dự toạ đàm “Xu hướng ăn uống và dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi”

Phòng: A.402

 

14h30: Họp trực tuyến với Trường Đại học Luật TP HCM về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A207 và trực tuyến

 

[Hoãn] 16h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Tổ biên tập xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

Phòng A.207

 

14h00: Dự toạ đàm “Xu hướng ăn uống và dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi”

Phòng: A.402

 

14h30: Họp trực tuyến với Trường Đại học Luật TP HCM về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Phòng: A207 và trực tuyến

 

[Hoãn] 16h30: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

14h00: Toạ đàm “Xu hướng ăn uống và dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi” – Diễn giả: PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung – Trưởng Khoa Dinh dưỡng học đường và Ngành nghề - Viện dinh dưỡng quốc gia

TP:

-Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Thường trực HĐT, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Tổ trưởng Tổ Nữ công các đơn vị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Đại diện các tổ chức chính trị xã hội của Trường.

- Thành phần tham gia trực tuyến: toàn thể viên chức, người lao động nữ của Trường.

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

14h30: Họp trực tuyến với Trường Đại học Luật TP HCM về xây dựng Đề cương Đề án tiếp tục xây dựng trường trọng điểm

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Đề án

Phòng: A207 và trực tuyến

 

[Hoãn] 16h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Tổ biên tập xây dựng Đề án 549/QĐ-TTg.

TP: Tổ biên tập

Phòng A.207

 

Thứ Ba

19/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h30: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp về triển khai công tác sinh viên năm học 2021-2022.

TP: Toàn thể viên chức Phòng Công tác sinh viên

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h30: Chủ trì họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

13h30: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Đại dịch Covid 19 và những vấn đề pháp lý đặt ra” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402 và trực tuyến

14h30: Họp với Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h30: Họp Nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia

Phòng: A.207

 

13h30: Hội thảo quốc tế “Đại dịch Covid 19 và những vấn đề pháp lý đặt ra” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402 và trực tuyến

Thứ Tư

20/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp về Diễn án thí điểm

TP: : Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, lãnh đạo Bộ môn Luật Đất đai và BM Luật TTDS ,Luật TTHS; TTHC, đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, khoa PLKT và khoa PLDS, khoa HS, Khoa HCNN.

Phòng: A.402

08h30: Chủ trì họp về thiết kế phần mềm quản lý khoa học.

TP:  lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT,

Phòng QLKH&TSTC. 

Phòng: A.207 và trục tuyến

08h00: Họp về Diễn án thí điểm

TP: : Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, lãnh đạo Bộ môn Luật Đất đai và BM Luật TTDS ,Luật TTHS; TTHC, đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, khoa PLKT và khoa PLDS, khoa HS, Khoa HCNN.

Phòng: A.402

CHIỀU

 

 

 

14h00: Bảo vệ thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Sở KHCN Hà Nội

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Đại dịch Covid 19 và những vấn đề pháp lý đặt ra” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

 

 

14h00: Chủ trì họp về triển khai một số nội dung công tác năm học 2021-2022.

TP: Toàn thể viên chức Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Hội thảo quốc tế “Đại dịch Covid 19 và những vấn đề pháp lý đặt ra” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402 và trực tuyến

Thứ Năm

21/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h00 – 17h00: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402 và trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

09h00 -17h00: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402 và trực tuyến

CHIỀU

14h00: Bảo vệ thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Sở KHCN Hà Nội

14h00: Chủ trì  Gặp mặt cán bộ hưu trí nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2021

Phòng: A.207

 

15h30: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 11 năm 2021

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ  trì  họp  Tổ  soạn  thảo  Đề  án  xây  dựng  Chương trình  hành  động  quốc  gia  về  kinh  doanh  có  trách  nhiệmm

Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì họp Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2020 -  2021) cho sinh viên khóa 45.

Phòng: A.402

 

 

 

 

14h00: Chủ trì  Gặp mặt cán bộ hưu trí nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2021

TP: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCCB, Đại diện các tổ chức đoàn thể: BCH Công đoàn, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh, Đại diện thủ trưởng đơn vị có viên chức nghỉ hưu và PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 (2020 -  2021) cho sinh viên khóa 45.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT; Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

Phân Hiệu dự trực tuyến

 

Phòng: A.402

 

 

Thứ Sáu

22/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Kiểm tra tiến độ thi công Dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (Các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung Hội thảo)

Phòng: A.402

 

 

Làm việc tại Trường

8h00: Hiệu trưởng kiểm tra tiến độ thi công Dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh (Trưởng phòng Quản trị cùng dự)

Tỉnh Bắc Ninh

 

CHIỀU

14h00: Họp Đảng uỷ - Thường trực HĐT – Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.402

14h00: Họp Đảng uỷ - Thường trực HĐT – Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.402

14h00: Họp Đảng uỷ - Thường trực HĐT – Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.402

14h00: Họp Đảng uỷ - Thường trực HĐT – Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.402

14h00: Họp Đảng uỷ - Thường trực HĐT – Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

Phòng: A.402

14h00: Họp Đảng uỷ - Thường trực HĐT – Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, nhóm chuyên gia xây dựng Quy chế

Phòng: A.402

Thứ Bảy

23/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU