LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày: (18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)

Thời gian

Chủ tịch Hội đồng trường

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu Trưởng

Tô Văn Hoà

Ghi chú

Thứ Hai

18/12

(Sáng)

08h00: Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
Phòng: A401

09h00: Thương thảo Hợp đồng gói thầu GĐ2-02: Nhà Thư viện dịch vụ – Dự án cơ sở 2
Phòng: A207

10h30: Tiếp đoàn Đại học Toàn cầu Jindal, Ấn Độ
Phòng: A211

08h00-12h00: Đi công tác nước ngoài

09h00: Thương thảo Hợp đồng gói thầu GĐ2-02: Nhà Thư viện dịch vụ – Dự án cơ sở 2
TP: Trưởng phòng QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA
Phòng: A207

10h30: Tiếp đoàn Đại học Toàn cầu Jindal, Ấn Độ
TP: Trưởng Phòng HTQT, Đại diện Lãnh đạo Phòng TCCB, ĐTSĐH, ĐTĐH, KHCN
Phòng: A211

Thứ Hai

18/12

(Chiều)

Làm việc tại Trường

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng A.207

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

19/12

(Sáng)

09h00: Họp tổng rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”
Phòng: A207

09h00: Họp tổng rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”
Phòng: A207

 

09h00: Thương thảo Hợp đồng gói thầu GD2-01 và ói thầu GD2-04 - Dự án cơ sở 2

Phòng A.211

 

08h00: Họp trao đổi nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024.
Phòng: A207

 

10h00: Dự cuộc họp Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật năm 2023 của Ngành Tư pháp

Phòng họp số 1, Nhà N1, Bộ Tư pháp

08h00-12h00: Đi công tác nước ngoài

08h00: Họp trao đổi nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024.
TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, Lãnh đạo các khoa chuyên môn phụ trách ngành đào tạo SĐH (Khoa PLHCNN, PLHS, PLDS, PLKT, PLQT) và chuyên viên Phòng ĐTSĐH phụ trách tuyển sinh
Phòng: A207

09h00: Họp tổng rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”
TP: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Hội thảo
Phòng: A207

 

09h00: Thương thảo Hợp đồng gói thầu GD2-01 và ói thầu GD2-04 - Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA

Phòng A.211

Thứ Ba

19/12

(Chiều)

13h30: Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”
Phòng: A402

16h00: Hội nghị pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phòng: A207

 

17h45: Hội nghị báo cáo kết quả công tác năm 2023 với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

Phòng A.403

13h30: Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”
Phòng: A402

16h00: Hội nghị pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phòng: A207

17h45: Hội nghị báo cáo kết quả công tác năm 2023 với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

Phòng A.403

16h00: Hội nghị pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phòng: A207

 

17h45: Hội nghị báo cáo kết quả công tác năm 2023 với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

Phòng A.403

Đi công tác nước ngoài

13h30: Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”
TP: Theo Kế hoạch
Phòng: A402

 

17h45: Hội nghị báo cáo kết quả công tác năm 2023 với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị thuộc Trường. 

Phòng A.403

Thứ Tư

20/12

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

09h00: Tiếp đoàn Kiểm tra BHXH quận Đống Đa
Phòng A.211

08h00-12h00: Đi công tác nước ngoài

09h00: Tiếp đoàn Kiểm tra BHXH quận Đống Đa
TP: Đại diện Lãnh đạo Trạm Y tế, Phòng CTSV, ĐTĐH, TCKT, Trung tâm CNTT
Phòng A.211

Thứ Tư

20/12

(Chiều)

Làm việc tại Trường

14h00: Họp rà soát nội dung chuẩn bị cho Họp Hội đồng Trường
Phòng: A207

 

14h30: Thương thảo hợp đồng

Phòng A207

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài

14h00: Họp rà soát nội dung chuẩn bị cho Họp Hội đồng Trường
TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, TCKT, QT, CTSV (theo thông báo của Phòng TCCB)
Phòng: A207

 

14h30: Thương thảo hợp đồng

TP: Trưởng phòng QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA

Phòng A207

 

15h00: Họp hội đồng sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Năm

21/12

(Sáng)

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường
Phòng: A402

10h00: Sơ kết thực hiện Quyết định số 230 về việc triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TTg
Phòng: A402

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường
Phòng: A402

10h00: Sơ kết thực hiện Quyết định số 230 về việc triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TTg
Phòng: A402

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường
Phòng: A402

10h00: Sơ kết thực hiện Quyết định số 230 về việc triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TTg
Phòng: A402

08h00-12h00: Đi công tác nước ngoài

08h00: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường
TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường
Phòng: A402

10h00: Sơ kết thực hiện Quyết định số 230 về việc triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TTg
TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường, lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu (trực tuyến)
Phòng: A402

Thứ Năm

21/12

(Chiều)

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

14h00: Tham dự hội đồng Luận văn thạc sĩ

Đi công tác nước ngoài

14h00: Họp Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên.

Phòng A.207

14h00:Trao đổi chuyên môn với các Giáo sư Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

TP:Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  phòng Hợp tác quốc tế, các giảng viên Khoa PL Kinh tế.

Phòng A.402

Thứ Sáu

22/12

(Sáng)

08h00: Tập huấn sử dụng Hệ thống chuyển đổi số, phần Văn phòng điện tử.
Phòng: A403

08h00: Bảo vệ Đề tài khoa học cấp Bộ

Bộ Tư pháp

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Tập huấn sử dụng Hệ thống chuyển đổi số, phần Văn phòng điện tử.
Phòng: A403

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Tập huấn sử dụng Hệ thống chuyển đổi số, phần Văn phòng điện tử.
Phòng: A403

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Bảo vệ Đề tài khoa học cấp Bộ

TP: Đ/c Hoàng Ly Anh - Quyền Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Đ/c Trần Vũ Hải - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Đ/c Phạm Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí dự cùng.

Bộ Tư pháp

 

08h00: Tập huấn sử dụng Hệ thống chuyển đổi số, phần Văn phòng điện tử.
TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Toàn thể viên chức phòng HCTH, TCCB, Phân hiệu (Dự trực tuyến), 01 chuyên viên giúp việc đăng ký lịch của mỗi đơn vị
Phòng: A403

08h30: Hội thảo cấp Trường "Kỷ luật sa thải và những vấn đề đặt ra trong áp dụng pháp luật"
Phòng: A402

 

11h00: Họp Ban Giám hiệu về Kế hoạch tài chính 2024

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, QT, TCCB.

Phòng A.207

Thứ Sáu

22/12

(Chiều)

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
Phòng: A207

15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
Phòng: A207

13h30: Họp Hội đồng Khoa học Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Toà nhà Quốc hội

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
Phòng: A207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
TP: Theo Quyết định
Phòng: A207