LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 26/11/2023 đến ngày 03/12/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

27/11

(Sáng)

08h30: Họp chuẩn bị đoàn công tác tại CHLB Đức.

Phòng A.401

07h00: Dự Khai mạc tuyển dụng công chức BTP.

Phòng A.402

 

09h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.205

Làm việc tại Trường

08h00: Hội đồng nghiệm thu Bách khoa toàn thư quyển 30.

 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, số 1 Liễu Giai

08h30: Họp chuẩn bị đoàn công tác tại CHLB Đức.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

09h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng phòng: QT, TCKT, Ban TVQLDA.

Phòng A.205

Thi tuyển dụng công chức BTP: Phòng A.402, A.211, A.207

CHIỀU

15h300:  Họp BTC Hội thảo Luật Nhà giáo.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban soạn thảo, Tổ thư ký góp ý dự thảo Quyết định của TTg phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến GDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2024-2030”.

Hội trường Đa năng, Bộ Tư pháp

14h00: Họp rà soát Hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries”

Phòng A.401

 

15h30:  Họp BTC Hội thảo Luật Nhà giáo.

Phòng A.402

 

15h30:  Họp nhóm thực hiện đề tài Luật Công đoàn.

Phòng A.401

14h00: Họp rà soát Hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero

Emissions – the Perspective of Developing Countries”

TP: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban của Hội thảo

Phòng A.401

15h30:  Họp BTC Hội thảo Luật Nhà giáo.

TP: Đại diện lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và Ban tổ chức

Phòng A.402

15h30:  Họp nhóm thực hiện đề tài Luật Công đoàn.

TP: Nhóm đề tài

Phòng A.401

Thứ Ba

28/11

(Sáng)

08h00: Hội nghị tổng kết công tác khoa học 2023.

Phòng A.402

 

08h00:  Hội nghị tổng kết công tác khoa học 2023.

Phòng A.402

08h30:  Dự lễ kỷ niệm Ngày trẻ em thế giới 2023 do UNICEF tổ chức.

Tòa nhà Xanh Liên hợp quốc, Kim Mã

 

10h00: Tiếp GS. Rhishikesh Dave, Trưởng khoa Luật, Đại học Marwadi, Ấn Độ.

Phòng A.207

08h00:  Hội nghị tổng kết công tác khoa học 2023.

Phòng A.402

08h00:  Hội nghị tổng kết công tác khoa học 2023.

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.402

10h00: Tiếp GS. Rhishikesh Dave, Trưởng khoa Luật, Đại học Marwadi, Ấn Độ.

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; Ban Điều hành Dự án CCP_Law

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00:  Họp về (1) hậu kiểm đối với K47, (2) nghe báo cáo dự kiến xây dựng đề án tuyển sinh 2024, kế hoạch tổ chức hội nghị liên kết đào tạo.

Phòng A.402

15h30: Họp triển khai kế hoạch thầu phục vụ đề án đào tạo SHTT cho cán bộ tư pháp.

Phòng A.402

16h30: họp Ban sơ duyệt hồ sơ thi thăng hạng CDNN Giảng viên chính (hạng II) năm 2023.

Phòng A.402

14h00:  Họp về (1) hậu kiểm đối với K47, (2) nghe báo cáo dự kiến xây dựng đề án tuyển sinh 2024, kế hoạch tổ chức hội nghị liên kết đào tạo.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thanh tra, Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, thanh tra kiêm nhiệm ở Phân Hiệu họp trực tuyến (Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung 1, Phòng ĐTĐH chuẩn bị nội dung 2).

Phòng A.402

15h30: Họp triển khai kế hoạch thầu phục vụ đề án đào tạo SHTT cho cán bộ tư pháp.

TP: lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng TCKT, Quản trị, thư ký tài chính đề án SHTT, PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến.

Phòng A.402

16h30: họp Ban sơ duyệt hồ sơ thi thăng hạng CDNN Giảng viên chính (hạng II) năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

Thứ Tư

29/11

(Sáng)

09h00: Họp đánh giá, xếp loại  tập thể và thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.207

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đánh giá xếp loại.

Phòng A.207

 

09h00: Họp đánh giá, xếp loại  tập thể và thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.207

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá xếp loại viên chức, người lao động.

Phòng A.207

 

07h45: Tiếp xã giao Trung tâm CAIDE, Đại học Melbourne, Australia.

Phòng A.211

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đánh giá xếp loại.

Phòng A.207

 

09h00: Họp đánh giá, xếp loại  tập thể và thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.207

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá xếp loại viên chức, người lao động.

Phòng A.207

 

07h45: Tiếp xã giao Trung tâm CAIDE, Đại học Melbourne, Australia.

Phòng A.211

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đánh giá xếp loại.

Phòng A.207

 

09h00: Họp đánh giá, xếp loại  tập thể và thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.207

 

10h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá xếp loại viên chức, người lao động.

Phòng A.207

 

 

 

 

07h45: Tiếp xã giao Trung tâm CAIDE, Đại học Melbourne, Australia.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật Dân sự.

Phòng A.211

08h00: Họp Ban Giám hiệu về đánh giá xếp loại.

TP: Trưởng Phòng: TCCB, HCTH

Phòng A.207

09h00: Họp đánh giá, xếp loại tập thể và thủ trưởng các đơn vị.

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, đ/c Nguyễn Hùng Vừa – PGĐ Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

10h00: Họp Ban Giám hiệu đánh giá xếp loại viên chức, người lao động.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.207

08h00: Tọa đàm về Chủ đề: Quy định, cải cách pháp luật và trí tuệ nhân tạo tạo sinh: Sự phát triển ở Úc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

TP: Giảng viên và sinh viên theo danh sách và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phòng A.402

Khám sức khoẻ định kì cho VC, NLĐ năm 2023(Cả ngày)

CHIỀU

 

14h00:  Dự họp BCH Đảng Bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

 

15h30:  Họp Ban soạn thảo sách 45 năm hình thành và phát triển.

Phòng A.402

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng sáng kiến.

Phòng A.401

14h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng A.207

 

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn thanh tra BTP.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Hội đồng sáng kiến.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

14h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT; Công ty ASC.

Phòng A.207

15h30:  Họp Ban soạn thảo sách 45 năm hình thành và phát triển.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.402

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn thanh tra BTP.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, Phòng TCKT, Phòng HCTH, Phòng Quản trị, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thanh tra.

Phòng A.207

Khám sức khoẻ định kì cho VC, NLD năm 2023 (cả ngày)

Thứ Năm

30/11

(Sáng)

08h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 3 năm 2023.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 3 năm 2023.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng trường.

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 3 năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng trường.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 3 năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

Hội thảo Khoa Ngoại ngữ pháp lý: Phòng A.402

 

Khám sức khoẻ định kì cho VC, NLD năm 2023 (cả ngày)

Phòng E.101, E.102, E.201, E.202

CHIỀU

 

Đi công tác tại TP.HCM

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Toạ đàm khoa học cấp trường: “Góp ý kiến các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.402

14h00: Họp hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐTĐH.

Phòng A.207

 

14h00:  Toạ đàm khoa học cấp trường: “Góp ý kiến các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: Hội đồng rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT trình độ thạc sĩ theo định hướng

nghiên cứu và Theo Kế hoạch 5019/KH-ĐHLHN ngày 17/11/2023

Phòng A.402

Khám sức khoẻ định kì cho VC, NLD năm 2023 (cả ngày)

Phòng E.101, E.102, E.201, E.202

Thứ Sáu

01/12

(Sáng)

08h00:  Chủ trì Hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia HCM)

08h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

08h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Bảo vệ luận án TS: Phòng A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Hội thảo: "kinh nghiệm quốc tế về việc thiết kế, vận hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát và bài học cho Việt Nam".

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

02/12

(Sáng)

 

08h30: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam.

Học viện chính trị quốc gia HCM

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/ 13

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU