LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

04/9

(Sáng)

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

CHIỀU

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Nghỉ Lễ 2/9

Thứ Ba

05/9

(Sáng)

Giảng dạy chuyên đề NCS (cả ngày)

09h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

09h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TVQLDA

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về công tác nhập học, khai giảng.

Phòng A.207

14h00: Họp Đoàn công tác Ấn Độ

Phòng A.402

14h00: Nghe báo cáo về công tác nhập học, khai giảng.

Phòng A.207

 

(Hoãn) 16h00:  Nghe báo cáo về kho tài liệu chỉnh lý.

Phòng A.401

 

14h00: Nghe báo cáo về công tác nhập học, khai giảng.

TP: Trưởng các đơn vị: ĐTĐH, HCTH, QT, CNTT, TCKT, CTSV, Thư viện, Y tế, Thanh tra, Bí thư ĐTN,

Phòng A.207

 

14h00: Họp Đoàn công tác Ấn Độ.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

(Hoãn) 16h00:  Nghe báo cáo về kho tài liệu chỉnh lý.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, Phòng Quản trị, Phòng TCKT.

Phòng A.207

Thứ Tư

06/09

(Sáng)

10h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học

Phòng A.401

 

08h30: Nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức 30 năm đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức 30 năm đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

08h00: Dự khai giảng lớp GDQP tại Trường Đại học SP thể dục thể thao

 

10h30: Họp chyển đổi số.

Phòng A.401

08h30: Nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức 30 năm đào tạo sau đại học.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, đại diện lãnh đạo Phòng: HCTH, TCKT, QT.

Phòng A.207

 

08h00: Dự khai giảng lớp GDQP tại Trường Đại học SP thể dục thể thao

Tp: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH

 

10h30: Họp chyển đổi số.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, Phòng QT, đại diện lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng A.401

 

10h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học

Phòng A.207

Bảo vệ LATS: Phòng A.402

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp Giáo sư Đại học Ấn Độ

Phòng A.211

14h00: Họp với Phòng Khoa học và Công nghệ

Phòng A.207

14h00: Họp với Phòng Khoa học và Công nghệ.

TP: Toàn thể viên chức Phòng Khoa học và Công nghệ

Phòng A.207

 

14h00: Tiếp Giáo sư Đại học Ấn Độ

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng HTQT, Phòng KHCN, Khoa HCNN.

Phòng A.211

Thứ Năm

07/9

(Sáng)

08h00: Dự họp tại Đảng ủy khối các Trường Đại học, cao đẳng.

08h30: Nghe báo cáo về Đề tài cấp Bộ: "Các giải pháp kiểm soát, nâng cao CLĐT luật của Trường ĐHLHN...".

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về Đề tài cấp Bộ: "Các giải pháp kiểm soát, nâng cao CLĐT luật của Trường ĐHLHN...".

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về Đề tài cấp Bộ: "Các giải pháp kiểm soát, nâng cao CLĐT luật của Trường ĐHLHN...".

Phòng A.207

 

09h30: Tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ nhập học trực tiếp cho K48.

Phòng A.403

 

10h00: Họp chi bộ Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về Đề tài cấp Bộ: "Các giải pháp kiểm soát, nâng cao CLĐT luật của Trường ĐHLHN...".

TP: Thư ký đề tài, lãnh đạo Phòng KH&CN, ThS.Phạm Thị Vân Anh, TS. Nguyễn Triều Dương, ThS. Nguyễn Đức Ngọc, ThS. Đào Ánh Vân.

Mời: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân, TS. Đoàn Thị Tố Uyên.

Phòng A.207

 

09h30: Tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ nhập học trực tiếp cho K48.

TP: Các đơn vị tham gia nhập học K48.

Phòng A.403

CHIỀU

 

14h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường

Phòng A.207

 

14h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường

Phòng A.207

 

14h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

14h00: Họp triển khai công tác đảm bảo chất lượng

Phòng A.402

 

15h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

14h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

 

15h00: Họp thương thảo hợp đồng CĐS.

Phòng A.402

14h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường

TP: Các đồng chí Thường trực Hội đồng Trường

Phòng A.207

 

14h00: Họp triển khai công tác đảm bảo chất lượng

TP: Trưởng các đơn vị và thành viên Tổ đảm bảo của các đơn vị, toàn bộ VC Phòng ĐBCL&KT, Phân hiệu tham dự trực tuyến

Phòng A.402

 

14h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

TP: Các đ/c Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ

TP: Các Đảng uỷ viên.

Phòng A.207

 

15h00: Họp thương thảo hợp đồng CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, Phòng QT, đại diện lãnh đạo Phòng TCKT.

Phòng A.402

Thứ Sáu

08/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa là chủ nhiệm.

Phòng A.401

 

Nhập học sinh viên Khóa 48 hình thức đào tạo hính quy từ ngày 08/9 đến 11/9/2023

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.403

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về công chứng.

Phòng A.207

 

14h00: Họp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về công chứng.

TP: Thành viên Ban Tổ chức Hội thảo, đại diện Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Phòng A.207

Thứ Bảy

09/09

(Sáng)

 

 

10h00: Tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng công chứng tối cao Pháp.

Phòng A.211

 

10h00: Tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng công chứng tối cao Pháp.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, Khoa HCNN

Phòng A.211

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/ 09

(Sáng)

 

 

 

08h00: Dự Hội thảo quốc tế về công chứng.

Phòng A.402

 

08h00: Hội thảo quốc tế về công chứng.

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến nội dung của Hội thảo)

Phòng A.402

 

CHIỀU