LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

06/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

10h30: Họp về thanh toán tiền giảng dạy ngoại hoá cho lớp LKĐT Arizona

Phòng A.207

08h00:  Dự hội thảo "Những vấn đề lý luận mới về NN và PL trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN"

Học viện CTCAND

 

08h30: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng Phòng QT, TCKT; Ban TVQLDA.

Phòng A.207

 

10h30: Họp về thanh toán tiền giảng dạy ngoại hoá cho lớp LKĐT Arizona

TP: Trưởng: HTQT, ĐTĐH, TCKT, Khoa NNPL.

Phòng A.207

 

Tiểu ban xét tuyển NCS: Phòng A.401

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

Phòng A.207

 

15h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: HD rà soát 7 chương trình ĐTSĐH.

Phòng A.211

 

15h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

13h30: Họp Ban Tổ chức lễ Kết nạp Đảng cho Đảng viên mới.

Phòng A.402

 

14h30: Họp về tình hình công bố quốc tế của trường năm 2023 và hỗ trợ công bố quốc tế.

Phòng A.402

 

14h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

13h30: Họp Ban Tổ chức lễ Kết nạp Đảng cho Đảng viên mới.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

14h00: HD rà soát 7 chương trình ĐTSĐH.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.211

 

14h30: Họp về tình hình công bố quốc tế của trường năm 2023 và hỗ trợ công bố quốc tế.

TP. Lãnh đạo, chuyên viên Phòng KHCN, TS. Trần Thái Dương.

Phòng A.402

 

15h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh: Phòng A.401

Thứ Ba

07/11

(Sáng)

09h00: Ký thỏa thuận hợp tác với EVN.

Trụ sở EVN

09h00: Ký thỏa thuận hợp tác với EVN.

Trụ sở EVN

09h00: Ký thỏa thuận hợp tác với EVN.

Trụ sở EVN

08h00: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia trong Chương trình KX05.

 Bộ KHCN.

09h00: Ký thỏa thuận hợp tác với EVN.

TP: Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, đ/c Nguyễn Quang Tuyến - PCT HĐT; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, ĐTĐH, CTSV, HTQT, TVPL; đ/c Nguyễn Thị Hiền Phương – Viện Phó Viện Luật So sánh

Trụ sở EVN

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00:  Làm việc với TTGDTX Hòa Bình. TP. Trưởng phòng ĐTĐH.

TP. Hòa Bình.

 

Thứ Tư

08/11

(Sáng)

08h00: Dự họp tại Thành Uỷ Hà Nội

 

08h30: Chủ trì hội thảo khoa học "Công tác giáo dục thể chất tại Trường ĐH Luật Hà Nội trong giai đoạn hiện nay" 

Phòng A.402

08h00: Dạy lớp NCS K29B

10h30: Chủ trì Họp giao ban Chuyển đổi số

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì họp giao ban chuyển đổi số

TP: Trung tâm CNTT, Phòng QT, TCKT, Công ty ASC

Phòng A.207

CHIỀU

 

15h00: Họp rà soát tổ chức Lễ kết nạp Đảng, Đón Đoàn BTP CH Pháp và Ngày truyền thồng HLU.

Phòng A.207

15h00: Họp rà soát tổ chức Lễ kết nạp Đảng, Đón Đoàn BTP CH Pháp và Ngày truyền thồng HLU.

Phòng A.207

15h00: Họp rà soát tổ chức Lễ kết nạp Đảng, Đón Đoàn BTP CH Pháp và Ngày truyền thồng HLU.

Phòng A.207

 

18h00:  Lễ đón tiếp Bộ trưởng BTP CH Pháp tại Đại sứ quán Pháp.

15h00: Họp rà soát tổ chức Lễ kết nạp Đảng, Đón Đoàn BTP CH Pháp và Ngày truyền thồng HLU.

Phòng A.207

 

14h00: Họp về xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa phục vụ CĐS và các form, mẫu báo cáo, kế hoạch ... trong quản lý đào tạo.

Phòng A.402

 

15h00: Họp rà soát tổ chức Lễ kết nạp Đảng, Đón Đoàn BTP CH Pháp và Ngày truyền thồng HLU.

TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, TCKT TCCB, QT, CNTT, HTQT, CTSV, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Phân hiệu (trực tuyến).

Phòng A.207

 

14h00: Họp về xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa phục vụ CĐS và các form, mẫu báo cáo, kế hoạch ... trong quản lý đào tạo.

TP: Lãnh đạo P. ĐTĐH, ĐTSĐH, chuyên viên phụ trách các khóa, lớp của hai phòng, Trung tâm CNTT. (Hai phòng chuẩn bị tài liệu: các chương trình đào tạo, mẫu báo cáo, kế hoạch ...)

Phòng A.402

Thứ Năm

09/11

(Sáng)

09h00: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Phòng A.403

09h00: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Phòng A.403

08h00: Dự Buổi Bộ trưởng tiếp Đoàn CH Pháp và ký chương trình hợp tác 2024-2025

Bộ Tư pháp

 

09h00: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Phòng A.403

07h30: Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tân Á Đông.

Phòng A.207.

 

09h00: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Phòng A.403

07h30: Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tân Á Đông.

TP: Đại diện Lãnh đạo TT TTTV, Phòng Quản trị, đ/c Nguyễn Thị Ánh - Thư viện viên TTTTTV, đ/c Nguyễn Tiến Định - chuyên viên Phòng Quản trị.

Phòng A.207.

 

09h00: Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới.

TP: Đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, đại diện Bộ Tư pháp;

Đảng ủy, Cấp ủy các chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể , lãnh đạo các đơn vị và 02 chi bộ sinh viên, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.403

Tiểu ban xét tuyển NCS: Phòng A.401

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp và làm việc với đoàn Bộ Tư Pháp Cộng hòa Pháp

Phòng A.402

 

 

 

14h00: Tiếp và làm việc với đoàn Bộ Tư Pháp Cộng hòa Pháp

Phòng A.402

 

14h00: Họp về phân bổ môn tự chọn vào tiến trình học tập trình độ đại học.

Phòng A.207

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế “Chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu 2023" (EPCCPL 2023)”

Phòng A.207

14h00: Tiếp và làm việc với đoàn Bộ Tư Pháp Cộng hòa Pháp.

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo ĐH, Phòng đào tạo SĐH, Quản Trị, TCKT;Khoa PLHCNN, PLKT, PLDS, PLHS. PLQT và PLTMQT. Các cán bộ, giảng viên được đào tạo và sử dụng tiếng Pháp.

Phòng A.402

 

14h00: Họp về phân bổ môn tự chọn vào tiến trình học tập trình độ đại học.

TP. Các trưởng bộ môn, (trưởng vắng, phó đi thay), Lãnh đạo, chuyên viên kế hoạch Phòng ĐTĐH, Trung tâm CNTT; đại diện lãnh đạo: Khoa chuyên môn, Viện LSS, Trung tâm TVPL. (Phòng ĐTĐH chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế “Chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu 2023" (EPCCPL 2023)”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

10/11

(Sáng)

08h00: Gặp mặt nguyên lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

 

09h00: Gặp mặt tri ân 44 năm Ngày thành lập Trường và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.403

08h00: Gặp mặt nguyên lãnh đạo Trường

Phòng A.402

09h00: Gặp mặt tri ân 44 năm Ngày thành lập Trường và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.403

 08h00: Gặp mặt nguyên lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

09h00: Gặp mặt tri ân 44 năm Ngày thành lập Trường và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.403

08h00: Gặp mặt nguyên lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

09h00: Gặp mặt tri ân 44 năm Ngày thành lập Trường và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng A.403

08h00: Gặp mặt nguyên lãnh đạo Trường.

TP: Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Viện Luật so sánh, đại diện lãnh đạo đơn vị: Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, Phòng KH&CN, TCCB, HCTH, TCKT; đại diện Công đoàn, DTN, HCCB.

Phòng A.402

 

09h00: Gặp mặt tri ân 44 năm Ngày thành lập Trường và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

TP: Toàn thể viên chức và người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.403

 

CHIỀU

14h00: Ngày Hội văn hoá thể thao năm 2023 của trường ĐH Luật Hà Nội

Sân trước nhà A

14h00: Ngày Hội văn hoá thể thao năm 2023 của trường ĐH Luật Hà Nội

Sân trước nhà A

14h00: Ngày Hội văn hoá thể thao năm 2023 của trường ĐH Luật Hà Nội

Sân trước nhà A

14h00: Ngày Hội văn hoá thể thao năm 2023 của trường ĐH Luật Hà Nội

Sân trước nhà A

14h00: Ngày Hội văn hoá thể thao năm 2023 của trường ĐH Luật Hà Nội

TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Trường

Sân trước nhà A

 

14h00: Hội trại chào mừng ngày truyền thống

Chủ trì: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

Sân ký túc xá

 

17h00: Gala văn nghệ chào tân sinh viên K48

Chủ trì: Đoàn TN, Hội sinh viên 

Sân ký túc xá

Thứ Bảy

11/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU