LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

21/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Họp về công tác Tạp chí Luật học.

Phòng A.402

 

08h00: Thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ cùng Đoàn BTP

08h30: Họp về công tác Tạp chí Luật học.

TP: Lãnh đạo, biên tập viên, chuyên viên Tạp chí Luật học; mời đại diện lãnh đạo,

chuyên viên Phòng Quản trị.

Phòng A.402

 

09h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban Điều hành chương trình liên kết đào tạo.

Phòng A.402

14h00: Họp về phần mềm nhập học.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Ban Điều hành chương trình liên kết đào tạo.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

14h00: Họp về phần mềm nhập học.

TP: đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TTCNTT, Phòng ĐTĐH, CTSV, Trung tâm TTTV, Thanh tra, TCKT, Trạm Y Tế. (Trung tâm CNTT phối hợp PTIT chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

Thứ Ba

22/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00:  Làm việc với nhà thầu.

Phòng A.207

 

09h30: Phòng Đào tạo báo cáo BGH về công tác tuyển sinh

Phòng A.207

08h30: Họp lãnh đạo Phòng HTQT.

Phòng A.211

 

09h30: Phòng Đào tạo báo cáo BGH về công tác tuyển sinh

Phòng A.207

08h00: Chủ trì hội thảo về SHTT với Thanh tra Bộ KHCN.

Phòng A.402

 

09h30: Phòng Đào tạo báo cáo BGH về công tác tuyển sinh

Phòng A.207

 

 

08h30: Họp lãnh đạo Phòng HTQT.

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.211

 

09h00:  Làm việc với nhà thầu

TP: Trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

09h30: Phòng Đào tạo báo cáo BGH về công tác tuyển sinh

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h30: Họp hội đồng tuyển sinh Khoá 48

Phòng A.207

14h00: Hướng dẫn xác định điều kiện đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường ĐH Luật HN.

Phòng A.402

14h00: Họp Hội đồng xét chọn đề tài NCKH Sinh viên tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 25 năm 2023

Phòng A.207

 

14h30: Họp hội đồng tuyển sinh Khoá 48

Phòng A.207

14h00: Hướng dẫn xác định điều kiện đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường ĐH Luật HN.

TP: Lãnh đạọ Phòng ĐTSĐH, Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Trưởng bộ môn thuộc khoa Ngoại ngữ pháp lý và chuyên viên Phòng ĐTSĐH phụ trách tuyển sinh.

Phòng A.402

 

14h00: Họp Hội đồng xét chọn đề tài NCKH Sinh viên tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 25 năm 2023.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h30: Họp hội đồng tuyển sinh Khoá 48

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

23/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Họp với TCKT, QT tư vấn dự án 

Phòng A.207

 

09h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Phòng A.207

10h00: Họp thông qua cổng đăng ký lớp Chất lượng cao K48

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về sửa đổi Quy chế văn bằng chứng chỉ và sử dụng bản sao phôi bằng.

Phòng A.211

09h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: Theo Quyết định (Phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng A.207

 

10h00: Họp thông qua cổng đăng ký lớp Chất lượng cao K48

TP: Đại diện lãnh đạo phòng: ĐTĐH, TT CNTT

Phòng A.207

 

08h30: Nghe báo cáo về sửa đổi Quy chế văn bằng chứng chỉ và sử dụng bản sao phôi bằng.

TP: Đại diện lãnh đạo: HCTH, ĐTĐH, TCKT, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.211

 

09h00: Họp với TCKT, QT tư vấn dự án 

TP: Trưởng phòng TCKT, QT, đại diện Ban QLDA.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Nghe báo cáo chuẩn bị Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

16h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo chuẩn bị Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

15h00: Báo cáo BGH về công tác tổ thức Tọa đàm góp ý Dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành Pháp luật trình độ Đại học.

Phòng A.207

 

16h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo chuẩn bị Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

15h00: Báo cáo BGH về công tác tổ thức Tọa đàm góp ý Dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành Pháp luật trình độ Đại học.

Phòng A.207

 

16h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo chuẩn bị Họp Hội đồng Trường.

Phòng A.207

 

15h00: Báo cáo BGH về công tác tổ thức Tọa đàm góp ý Dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành Pháp luật trình độ Đại học.

Phòng A.207

 

16h00: Làm việc với công ty IGROUP Việt Nam và Nhà xuất bản SAGE.

Phòng A.211

 

16h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo chuẩn bị Họp Hội đồng Trường.

TP: Theo Thông báo cáo Phòng TCCB

Phòng A.207

 

15h00: Báo cáo BGH về công tác tổ thức Tọa đàm góp ý Dự thảo Chuẩn CTĐT khối ngành Pháp luật trình độ Đại học.

TP: Trưởng Phòng HCTH, TCKT, CTSV, QT, đ/c Trần Vũ Hải, Cao Thị Oanh.

Phòng A.207

 

16h00: Làm việc với công ty IGROUP Việt Nam và Nhà xuất bản SAGE.

TP: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Luật học, Phòng Hợp tác quốc tế.

Phòng A.211

 

16h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng A.207

Thứ Năm

24/8

(Sáng)

08h00: Họp Hội đồng từ điển luật học.

Viện Hàn lâm KHXH

09h00: Dự cuộc họp Báo cáo triển khai dự án Cơ sở 2

Phòng 203, Nhà N4, BTP

08h00: Tham gia Hội đồng xét xử tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội

09h00: Tham dự Hội đồng nghiệm thu Bách khoa thư. Viện Hàn lâm khoa học xã hội

09h00: Dự cuộc họp Báo cáo triển khai dự án Cơ sở 2

TP: Lãnh đạo Quản trị, TCKT, Đại diện QLDA.

Phòng 203, Nhà N4, BTP

CHIỀU

 

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác năm học 2022-2023.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác năm học 2022-2023.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác năm học 2022-2023.

Phòng A.207

14h00: Họp về hội thảo quốc tế về tài nguyên nước. TP. 

Phòng A.402

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác năm học 2022-2023.

Phòng A.207

15h30:  Làm việc với Cty I&E về phần mềm hành chính điện tử một cửa dành cho sinh viên

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác năm học 2022-2023.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng: HCTH, TCKT, TCCB, QT, CTSV, ĐBCLĐT&KT, ĐTĐH, ĐTSĐH, TTr, KH&CN.

Phòng A.207

 

14h00: Họp về hội thảo quốc tế về tài nguyên nước. 

TP: Trưởng phòng HTQT, TS. Nguyễn Văn Phương, TS. Nguyễn Thị Duyên Thủy, CV phòng HTQT.

Phòng A.402

 

15h30:  Làm việc với Cty I&E về phần mềm hành chính điện tử một cửa dành cho sinh viên

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng CTSV; Trung tâm CNTT

Phòng A.207

Thứ Sáu

25/08

(Sáng)

08h00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Phòng A.402

 

09h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

08h00:  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Phòng A.402

 

09h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

08h00:  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Phòng A.402

 

09h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

08h00:  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Phòng A.402

 

09h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường.

Phòng A.402

08h00:  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

TP: Đảng ủy viên, Trưởng phòng và tương đương, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Bí thư Đoàn Thanh niên của Trường. (P.TCCB chuẩn bị)

Phòng A.402

 

09h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường.

TP: Theo triệu trập (P.TCCB chuẩn bị)

Phòng A.402

 

CHIỀU

14h00: Đi công tác đến hết ngày 26/8.

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.207

Thứ Bảy

26/08

(Sáng)

08h00: Dự tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

08h00: Chủ trì tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

08h00: Dự tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

08h00: Giám khảo cuộc thi phiên tòa giả định giữa Trường ĐHLHN, Học Viện Tòa án, Trường ĐH Kiểm sát. Học viện Tòa án.

08h00: Tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Theo Kế hoạch

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

 

CHIỀU

 

14h00: Dự tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

14h00: Chủ trì tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

15h00: Báo cáo tại Hội đồng kiểm định CLGD Trung tâm kiểm định CLGD Thăng Long

Trung tâm kiểm định CLGD Thăng Long

14h00: Chủ trì tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

14h00: Chủ trì tọa đàm về CLGD và cải tiến CLGD cơ sở của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Theo Kế hoạch

Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội

15h00: Báo cáo tại Hội đồng kiểm định CLGD Trung tâm kiểm định CLGD Thăng Long

TP: Lãnh đạo P. ĐBCL&KT, Trưởng Phòng HCTH, TCCB

Trung tâm kiểm định CLGD Thăng Long

Chủ Nhật

27/ 08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU