LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày: (25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

Thời gian

Chủ tịch Hội đồng trường

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu Trưởng

Tô Văn Hoà

Ghi chú

Thứ Hai

25/12

(Sáng)

 

08h30: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2
Phòng: A207

 

08h30: Họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh PGS
Phòng: A401

09h00: Họp trao đổi về cập nhật, bổ sung Danh sách giảng viên thỉnh giảng sau đại học năm 2024.
Phòng: A402

 

10h30: Hội dồng tự đánh giá 07 Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Anh

Phòng A.402

08h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị đoàn thanh tra Bộ Tư pháp.
Phòng: A211

08h30: Họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh PGS
Phòng: A401

09h30: Họp về tiến độ triển khai gói CĐS

Phòng A.401

 

08h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị đoàn thanh tra Bộ Tư pháp.
TP: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thanh tra, Phòng ĐTĐH, Phòng TCKT, Phòng Quản trị, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH
Phòng: A211

09h00: Họp trao đổi về cập nhật, bổ sung Danh sách giảng viên thỉnh giảng sau đại học năm 2024.
TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học, đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn có các học phần giảng dạy trong các CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên viên Phòng ĐTSĐH phụ trách công việc
Phòng: A402

08h30: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2
TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT; Ban Tư vấn quản lý dự án
Phòng: A207

 

09h30: Họp về tiến độ triển khai gói CĐS

TP: Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lịch tuần của phòng HCTH

Phòng A.401

 

10h30: Hội dồng tự đánh giá 07 Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Anh

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

Thứ Hai

25/12

(Chiều)

13h00: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024
Lãnh đạo Trường tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, TP còn lại tại Phòng A.402

13h00: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024
Lãnh đạo Trường tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, TP còn lại tại Phòng A.402

13h00: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024
Lãnh đạo Trường tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, TP còn lại tại Phòng A.402

14h00: Chủ tịch Hội đồng NCS tại Trường

13h00: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024
Lãnh đạo Trường tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, TP còn lại tại Phòng A.402

13h00: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024
TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, giảng viên cao cấp, giảng viên chính
Lãnh đạo Trường tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, TP còn lại tại Phòng A.402

Thứ Ba

26/12

(Sáng)

08h30: Dự họp Hội nghị tổng kết BCĐ 35 của BTP
Hội trường A, Bộ Tư pháp

08h00: Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Luật sư
Trung tâm Hội nghị quốc tế

08h00: Tham dự họp Hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐT khối ngành PL trình độ đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h00: Tham dự họp Hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐT khối ngành PL trình độ đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thứ Ba

26/12

(Chiều)

14h30: Đón đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp làm việc tại Trường
Phòng: A402

 

15h30: Nghiệm thu đề tài NCKH

Phòng A.401

14h30: Đón đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp làm việc tại Trường
Phòng: A402

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu
Phòng: A207

 

14h00: Toạ đàm lấy ý kiến về Chuẩn CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Học viện Ngoại giao

14h30: Đón đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp làm việc tại Trường
Phòng: A402

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu
Phòng: A207

 

13h30: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2022-2023) cho sinh viên các Khóa 47
Phòng: A207

 

14h30: Đón đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp làm việc tại Trường
Phòng: A402

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu
Phòng: A207

13h30: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2022-2023) cho sinh viên các Khóa 47
TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng CTSV, ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Phân hiệu dự họp Trực tuyến
Phòng: A207

14h30: Đón đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp làm việc tại Trường
TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo: TTra, QT, TCKT, ĐTĐH, ĐTSĐH, TTra,TCCB, ĐBCL&KT, Lãnh đạo các khoa chuyên môn.
Phòng: A402

16h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu
- Các đơn vị vị sử dụng kinh phí (Phòng Quản trị thông báo thành phần); - Quy chế chi tiêu nội bộ (Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị); - Công tác tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị)
TP: Trưởng Phòng: TCCB, TCKT, QT và các đơn vị theo thông báo
Phòng: A207

Thứ Tư

27/12

(Sáng)

08h30: Dự Khai mạc kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên
Phòng: A402

08h30: Dự Khai mạc kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên
Phòng: A402

08h00: Hội thảo khoa học Đề tài cấp Bộ Xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát
Phòng: A207

 

08h00: Hội thảo khoa học Đề tài cấp Bộ Xây dựng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát
TP: Theo Kế hoạch
Phòng: A207

Thứ Tư

27/12

(Chiều)

13h00: Dự các Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Bộ
Hội trường Đa năng, Bộ Tư pháp

13h00: Dự các Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Bộ
Hội trường Đa năng, Bộ Tư pháp

14h00: Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên

Phòng A.401

14h00: Buổi lễ trao học bổng khuyến học LNT năm 2023
Phòng: A207

13h00: Dự các Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Bộ
Hội trường Đa năng, Bộ Tư pháp

14h00: Buổi lễ trao học bổng khuyến học LNT năm 2023
TP: Đại diện Lãnh đạo Khoa PLKT, PLDS, PLHCNN, CTSV
Phòng: A207

 

14h00: Họp Hội đồng nâng lương thường xuyên

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Năm

28/12

(Sáng)

Cả ngày: Tham gia Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Phòng: A207

Cả ngày: Tham gia Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Phòng: A207

 

(Hoãn)08h00: Giao ban Chuyển đổi số
Phòng: A402

(Hoãn)08h00: Giao ban Chuyển đổi số
TP: Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT; Công ty ASC.
Phòng: A402

Thứ Năm

28/12

(Chiều)

Cả ngày: Tham gia Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Phòng: A207

Cả ngày: Tham gia Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Phòng: A207

 

14h00: Tập huấn phần mềm Văn phòng điện tử - Phân hệ Hành chính số
Phòng: A402

14h00: Tập huấn phần mềm Văn phòng điện tử - Phân hệ Hành chính số

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, 01 chuyên viên phụ trách công tác hành chính của các đơn vị, Trung tâm CNTT, Phòng HCTH, Công ty ASC
Phòng: A402

Thứ Sáu

29/12

(Sáng)

07h00: Chủ tịch Hôi đồng luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Phòng: A207

 

 

09h00: Tập huấn phần mềm Quản lý đào tạo 
Phòng: A402

09h00: Tập huấn phần mềm Quản lý đào tạo 

TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường, Trưởng các bộ môn, trợ lý các khoa, chuyên viên chuyên quản Trung tâm CNTT, Phòng ĐT, Phòng ĐTSĐH, Công ty ASC
Phòng: A402

Thứ Sáu

29/12

(Chiều)

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

30/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

30/12

(Chiều)

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31/12

(Chiều)