LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

13/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

09h30: Họp về hướng dẫn bình xét đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm 2023

Phòng A.207

09h30: Họp về hướng dẫn bình xét đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm 2023

Phòng A.207

09h30: Họp về hướng dẫn bình xét đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm 2023

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng các đơn vị: QT, TCKT; Ban TVQLDA.

Phòng A.207         

 

09h30:  Họp về hướng dẫn bình xét đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm 2023

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng: TCCB, HCTH (2 phòng chuẩn bị nội dung).

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Nghe báo cáo về công tác tuyển dụng viên chức;

Phòng A.207

Thứ Ba

14/11

(Sáng)

 

08h30: Họp chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng A.207

10h00: Dự họp Quy trình bổ nhiệm lại Lãnh đạo phòng ĐBCL&KT.

08h00: Dự hội hội thảo tại trường ĐH Chu Văn An

 

CHIỀU

14h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A

14h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A

14h00: Dự họp Quy trình bổ nhiệm lại Lãnh đạo TTTVPL.

14h00: Họp về xác định các học phần liên thông trong các chương trình đào tạo trình độ ĐH.

Phòng A.402

14h00: Họp về xác định các học phần liên thông trong các chương trình đào tạo trình độ ĐH.

TP:  Trưởng các nhóm xây dựng các chương trình đào tạo ĐH của trường ban hành năm 2021; trưởng, phó các bộ môn của các đơn vị chuyên môn, hai trung tâm của Viện LSS, Trung tâm TVPL; Đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn; Đại diện lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng ĐTĐH, TTCNTT; Đại diện Trung tâm Pháp luật Đức, Trung tâm Pháp luật Nhật Bản.

 Phòng A.402

Thứ Tư

15/11

(Sáng)

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

 

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h30: Làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng A.211

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

16h00: Dự Gặp mặt tri ân Ngày nhà Giáo Việt Nam tại Học viện Tư pháp

Làm việc tại Trường

14h00: Dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Khoa Luật, Viện Cảnh sát nhân dân

14h00:  Họp Giao ban CĐS và họp về chứng từ thanh toán quản lý đào tạo. 

Phòng A.402

14h00:  Họp Giao ban CĐS và họp về chứng từ thanh toán quản lý đào tạo. 

TP: Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT; Công ty ASC, Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan Phòng ĐTĐH.

Phòng A.402

Thứ Năm

16/11

(Sáng)

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Đoàn Công tác CHLB Đức.

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Đoàn Công tác CHLB Đức.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với Sở Nội vụ và TTGDTX tỉnh Vĩnh Phúc. TP. TP, chuyên viên quản lý Lớp K8VB2 Vĩnh Phúc.

 

Thứ Sáu

17/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 ( 2022 -  2023) cho sinh viên khóa 45,46 và 47

Phòng A.207

 

9h00: Họp bàn về xây dựng kế hoạch học tập Sau đại học

Phòng A.207

 

08h30: Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 ( 2022 -  2023) cho sinh viên khóa 45,46 và 47

TP: Theo Quyết định, Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên (phòng CTSV chuẩn bị)

Phòng A.207

9h00: Họp bàn về xây dựng kế hoạch học tập Sau đại học

TP: Đại diện lãnh đạo, Chuyên viên xây dựng kế hoạch học tập Phòng đào tạo Sau Đại học, Phòng đào tạo Đại học ; Trung tâm CNTT; Công ty phần mềm ASC

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

14h00: Họp về phần mềm văn phòng điện tử

Phòng A.207

15h00: Họp Quy trình cán bộ Phòng CTSV

Phòng A.207

14h00: Họp về phần mềm văn phòng điện tử

TP: Đại diện lãnh đạo, Chuyên viên chuyên quản Phòng HCTH, Trung tâm CNTT; Công ty phần mềm ASC

Phòng A.207

14h30: Toạ đàm "Huỷ phán quyết trọng tài, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài."

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Bá Bình, TS.TTV Đặng Xuân Hợp, LS.TTV. Nguyễn Mạnh Dũng.

Phòng A.402

 

15h00: Họp Quy trình cán bộ Phòng CTSV

TP: Cán bộ chủ chốt Phòng CTSV, Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.207

Thứ Bảy

18/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU