LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

30/10

(Sáng)

08h00: Họp triển khai các hoạt động khoa học về Luật nhà giáo.

Phòng A.401

09h00: Họp giao ban Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

Đi công tác nước ngoài đến hến hết ngày 01/11/2023

08h00: Họp triển khai các hoạt động khoa học về Luật nhà giáo.

Phòng A.401

 

09h00: Nghe phòng ĐTĐH báo cáo tiến độ rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT ĐH

Phòng A.402

 

 

08h00: Họp triển khai các hoạt động khoa học về Luật nhà giáo.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&CN, Khoa HCNN, Viện Luật So sánh và Trưởng phòng HCTH.

Phòng A.401

 

09h00: Nghe phòng ĐTĐH báo cáo tiến độ rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT ĐH

TP: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng ĐTĐH

Phòng A.402

 

09h00: Họp giao ban Dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT; Ban TVQLDA

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hến hết ngày 01/11/2023

14h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

Hội thảo Khoa ngoại ngữ Pháp lý: Phòng A.401

Thứ Ba

31/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Họp rà soát việc triển khai kế hoạch mua sắm tài sản và công tác cải tạo sửa chữa 2023.

Phòng A.211

 

Đi công tác nước ngoài đến hến hết ngày 01/11/2023

10h00: Họp chi bộ Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A.401

 

08h00: Họp rà soát việc triển khai kế hoạch mua sắm tài sản và công tác cải tạo sửa chữa 2023.

TP: Lãnh đạo phòng Quản trị, Lãnh đạo phòng TCKT, các chuyên viên thực hiện của 2 đơn vị

Phòng A.211

 

Hội thảo Khoa Pháp luật hình sự: Phòng A.402

 

Hội thảo Khoa PL HCNN: Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hến hết ngày 01/11/2023

14h00:  Giao ban CĐS và chủ trì tổng kết đợt khảo sát phần mềm CĐS.

Phòng A.207

14h00:  Giao ban CĐS và chủ trì tổng kết đợt khảo sát phần mềm CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng TCKT, Phòng QT, Công ty ASC báo cáo

Phòng A.207

 

Bảo vệ luận án TS: Phòng A.402

Thứ Tư

01/11

(Sáng)

08h00:  Làm việc với Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng 401

08h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ tháng 11.

Phòng A.207

 

Đi công tác nước ngoài đến hến hết ngày 01/11/2023

08h00:  Làm việc với Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng 401

 

08h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ tháng 11.

Phòng A.207

 

10h00: Họp về chuẩn đầu ra ngoại ngữ ĐTĐH.

Phòng A.207

08h00:  Làm việc với Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&CN, Khoa HCNN, Viện Luật So sánh và Trưởng phòng HCTH, Đ/c Trần Ngọc Định - Trưởng Phòng TCCB

Phòng 401

 

08h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ tháng 11.

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, TCKT, QT, HCTH, CNTT, CTSV, Bí thư ĐTN, CT Công đoàn, Phân hiệu (trực tuyến).

Phòng A.207

 

10h00: Họp về chuẩn đầu ra ngoại ngữ ĐTĐH.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Hội thảo trong khuôn khổ đề tài cấp Thành phố: Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Họp về sách “45 năm Trường ĐHLHN xây dựng và phát triển”.

Phòng A.402

17h30: Dự Lễ tôn vinh "Gương sáng pháp luật"

Trung tâm Hội nghị quốc tế

Đi công tác nước ngoài đến hến hết ngày 01/11/2023

15h00: Làm việc với VIện NCLP về dự kiến kế hoạch hợp tác 2024.

Phòng A.207

14h00: Họp về sách “45 năm Trường ĐHLHN xây dựng và phát triển”.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

15h00: Làm việc với VIện NCLP về dự kiến kế hoạch hợp tác 2024.

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng HCTH, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN.

Phòng A.207

Thứ Năm

02/11

(Sáng)

08h00: Dự Lễ Kỷ niệm 30 thành lập Viện Mở.

09h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

09h00: Họp về vấn đề thông tin trên bằng tốt nghiệp

Phòng A.211 

 

10h00: Họp hội đồng thanh lý tài sản

Phòng A.207

09h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: TP QT, TCKT, Ban TVQLDA

Phòng A.207

 

09h00: Họp về vấn đề thông tin trên bằng tốt nghiệp.

TP: Đ/c Phạm Văn Hạnh - Giám đốc TTCNTT, Đ/c Phạm Hoài Điệp - PTP ĐTĐH, Đ/c Phạm Thị Hằng - PTP ĐBCL&KT, Đ/c Phạm Thị Bích Liên - Chuyên viên Phòng ĐTĐH

Phòng A.211 

 

10h00: Họp hội đồng thanh lý tài sản.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh

TP: Theo Kế hoạch

Thứ Sáu

03/11

(Sáng)

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh

TP: Theo Kế hoạch

 

CHIỀU

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

14h00:  Tham dự Gặp mặt 15 năm Thành lập Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.

Hội trường Đa năng, Bộ Tư pháp

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Dự Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh đến hết ngày 03/11

Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học tại Quảng Ninh

TP: Theo Kế hoạch

Thứ Bảy

04/11

(Sáng)

 

 

 

08h30: Tập huấn PCCC&CNCH năm 2023.

Phòng A.403, sân ký túc xá và sân trước nhà A

08h30: Tập huấn PCCC&CNCH năm 2023.

TP: Ban Chỉ đạo Phòng chống báo lụt và phòng cháy chữa cháy; đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy.

Phòng A.403, sân ký túc xá và sân trước nhà A

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/ 11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU