LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

 

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

02/10

(Sáng)

08h00: Dự Lễ công bố, nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ Khai giảng Khóa 48 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.403

08h00: Dự Lễ công bố, nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ Khai giảng Khóa 48 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.403

08h00: Dự Lễ công bố, nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ Khai giảng Khóa 48 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.403

11h00: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT.

Phòng A.207

08h00: Dự Lễ công bố, nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ Khai giảng Khóa 48 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.403

 

11h00: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT.

Phòng A.207

08h00: Lễ công bố, nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ Khai giảng Khóa 48 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy.

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, BGH; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm, BM trực thuộc trường, lãnh đạo các BM chuyên môn. Đại diện BCHCĐ, ĐTN, HSV và theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.403

 

11h00: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT.

TP; Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00:  Họp Hội đồng trường

  Phòng A.207

14h00:  Họp Hội đồng trường

  Phòng A.207

14h00:  Họp Hội đồng trường

  Phòng A.207

14h00:  Họp Hội đồng trường

  Phòng A.207

14h00:  Họp Hội đồng trường.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

03/10

(Sáng)

Dạy chuyên đề NCS

10h00: Họp ban truyền thông và kết nối.

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h30: Chủ tịch HĐ đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Phòng A.402

08h00: Dự họp chi bộ Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A.401

08h30: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

10h00:  Họp ban truyền thông và kết nối.

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

10h00:  Họp ban truyền thông và kết nối.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

Dạy chuyên đề NCS

Làm việc tại Trường

14h00: Họp thẩm định Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học khối ngành pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

18h00: Dự Ngày Quốc khánh CHLB Đức.

Melia Hotel, Lý thường kiệt, Hoàn Kiếm

14h00: Họp thẩm định Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học khối ngành pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14h00: Họp thẩm định Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học khối ngành pháp luật.

TP: Lãnh đạo Hội đồng tư vấn, Nhóm chuyên môn Ban xây dựng Chuẩn CTĐT ĐH; Thành viên Ban thư ký: Thầy Bùi Minh Hồng, thầy Lưu Hoài Bảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Tư

04/10

(Sáng)

08h00: Dự họp ở Đảng uỷ Khối

Làm việc tại Trường

09h00: Họp góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định phân cấp cho Phân hiệu

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban CĐS.

Phòng A.401

 

09h00: Họp góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định phân cấp cho Phân hiệu

Phòng A.402

08h00: Họp giao ban CĐS.

TP: lãnh đạo, chuyên viên đơn vị: QT, CNTT, TCKT, HCTH.

Phòng A.401

 

09h00: Họp góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định phân cấp cho Phân hiệu

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí; Phòng Công tác sinh viên; Lãnh đạo Phân hiệu dự trực tuyến

Phòng A.402

 

Hội thảo cấp Trường cuả Khoa PL kinh tế: Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

13h00: Họp Giao ban Ban giám hiệu.

Phòng A.207

15h30: Họp đoàn đi Ý và Phần Lan.

Phòng A.207

13h00: Họp Giao ban Ban giám hiệu.

Phòng A.207

13h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo hiểm xã hội -Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”

Phòng A.402

 

14h30: Tham dự Hội nghị bàn tròn “Triển vọng phát triển hợp tác giữa các tổ chức giáo dục Nga và Việt Nam”

Khách sạn Eastin

17h30: Chấm chuyên đề tổng quan NCS.

Phòng A.401

13h00: Họp Giao ban Ban giám hiệu.

Phòng A.207

 

16h00: Họp chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn trong tháng 11/2023

Phòng A.207

13h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo hiểm xã hội -Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.402

 

14h30: Tham dự Hội nghị bàn tròn “Triển vọng phát triển hợp tác giữa các tổ chức giáo dục Nga và Việt Nam”

TP: Trưởng phòng HTQT

Khách sạn Eastin

 

15h30: Họp đoàn đi Ý và Phần Lan.

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

 

16h00: Họp chuẩn bị tổ chức các ngày lễ lớn trong tháng 11/2023

TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, TCKT, QT, TCCB, CTSV, CNTT, ĐTN, HSV.

Phòng A.207

Thứ Năm

05/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo hiểm xã hội -Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”.

Phòng A.402

 

08h30: Họp về công tác kiểm tra nội bộ.

Phòng A.207

08h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo hiểm xã hội -Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”.

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.402

 

08h30: Họp về công tác kiểm tra nội bộ. 

TP: Lãnh đạo 2 đoàn kiểm tra nội bộ.

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

13h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo hiểm xã hội -Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”.

Phòng A.402

15h00: Họp UBKT quý 3 đôn đốc công tác các đoàn ktra ĐU và UBKT.

Phòng A.401

 

16h00: Làm việc với lãnh đạo, cấp uỷ Phòng Thanh tra liên quan đến công tác CB

Phòng A.401

13h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo hiểm xã hội -Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”.

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.402

 

15h00: Họp UBKT quý 3 đôn đốc công tác các đoàn ktra ĐU và UBKT.

Phòng A.401

 

Hội thảo Khoa PLDS: Phòng A.207

Thứ Sáu

06/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Họp giải trình tại UB đối ngoại quốc hội

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

13h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước - Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

13h30: Hội thảo “Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước - Kinh nghiệm của CHLB Đức và Việt Nam”

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.402

Thứ Bảy

07/10

(Sáng)

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

 

 

 

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

 

 

 

Chủ Nhật

08/ 10

(Sáng)

09h30: Dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khoá 6 - VB1 hình thức VLVH mở tại TTGDTX Hoà Bình

Phòng A.402

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

09h30: Dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khoá 6 - VB1 hình thức VLVH mở tại TTGDTX Hoà Bình

Phòng A.402

09h30: Dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khoá 6 - VB1 hình thức VLVH mở tại TTGDTX Hoà Bình

Phòng A.402

09h30: Dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khoá 6 - VB1 hình thức VLVH mở tại TTGDTX Hoà Bình

Phòng A.402

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023