LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

11/12

(Sáng)

Công tác tại nước ngoài

08h00:  Dự buổi làm việc của Thứ trưởng với Phân hiệu

Phân hiệu.

09h00: Dự Hội đồng bảo vệ khoá luận

08h00: Họp đoàn Công tác đi Trung Quốc.

Phòng A.207

 

09h30: Họp thảo luận, đề xuất việc giao phụ trách đơn vị Trung tâm Thông tin thư viện.

Phòng A.207

 

10h30: Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tân Á Đông.

Phòng A.207

08h00: Dự buổi làm việc của Thứ trưởng với Phân hiệu.

TP: Cán bộ chủ chốt Phân hiệu

Phân hiệu.

 

08h00: Họp đoàn Công tác đi Trung Quốc.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h30: Họp thảo luận, đề xuất việc giao phụ trách đơn vị Trung tâm Thông tin thư viện.

TP: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mời đại diện Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

10h30: Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tân Á Đông.

TP: Đại diện lãnh đạo Trung tâm TTTV, Phòng Quản trị, đ/c Nguyễn Thị Ánh – chuyên viên Trung tâm thông tin thư viện, chuyên viên chuyên quản phòng QT.

Phòng A.207

CHIỀU

Công tác tại nước ngoài

14h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác THADS tỉnh Đắk Lắk.

 

14h00: Dự Hội nghị về mạng lưới Cơ sở Giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

13h30: Họp Công tác tổ chức cán bộ Phòng Công tác sinh viên

Phòng A.207

 

14h00:  Họp UBKT đảng ủy Trường.

Phòng A.207

13h30: Họp Công tác tổ chức cán bộ Phòng Công tác sinh viên

TP: Lãnh đạo phòng CTSV và đại diện Lãnh đạo Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

14h00:  Họp UBKT đảng ủy Trường.

TP: các đ/c Ủy ban KT.

Phòng A.207

Thứ Ba

12/12

(Sáng)

Công tác tại nước ngoài

08h00:  Dự hội nghị tổng kết năm của Phân hiệu

Phân hiệu.

 

12h30: Bay về Hà Nội

09h30:  Tiếp và làm việc với GS.TS Mễ Lương – Hiệu trưởng Trường Luật, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh để tìm hiểu, trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa hai Trường.

Phòng A.207

09h00: Hội nghị công tác đảng.

Đảng ủy Khối

08h00:  Dự hội nghị tổng kết năm của Phân hiệu

TP: Cán bộ chủ chốt Phân hiệu

Phân hiệu.

 

09h00: Hội nghị công tác đảng.

TP: Đ/c Nguyễn Sơn Tùng – Phó Trưởng phòng CTSV dự cùng.

Đảng ủy Khối

 

09h30:  Tiếp và làm việc với GS.TS Mễ Lương – Hiệu trưởng Trường Luật, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh để tìm hiểu, trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa hai Trường.

TP: Trưởng phòng Phòng Hợp tác Quốc tế; Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Phòng Khoa học và Công nghệ

Phòng A.207

CHIỀU

Công tác tại nước ngoài

15h30: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

16h45: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 4 năm 2023

Phòng A.207

16h45: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 4 năm 2023

Phòng A.207

 

15h30: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Tổ giúp việc TDVC 2023

TP: Theo Quyết định

Phòng A.211

 

16h45: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 4 năm 2023

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

13/12

(Sáng)

Công tác tại nước ngoài

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

11h30: Hop với Vụ Tổ chức cán bộ về thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Bộ Tư pháp

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Phòng A.207

 

09h30: Họp rà soát mở ngành ThS ngành luật

Phòng A.211

 

10h30: Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trên hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng A.402 

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng A.402

 

10h30: Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trên hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng A.402 

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban  CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT; Công ty ASC.

Phòng A.402

 

09h30: Họp rà soát mở ngành ThS ngành luật

TP: Trưởng phòng Thanh tra, PTPPT phòng ĐTSĐH, chuyên viên phụ trách

Phòng A.211

 

10h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

10h30: Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trên hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Trung tâm CNTT và chuyên viên phụ trách có liên quan.          

Phòng A.402 

 

11h30: Hop với Vụ Tổ chức cán bộ về thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Bộ Tư pháp

CHIỀU

 

 

Công tác tại nước ngoài

 

 

14h00: Hội nghị tổng kết công tác thi đua KT cụm II năm 2023

Học viện Tư pháp

 

Thứ Năm

14/12

(Sáng)

Công tác tại nước ngoài

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu về việc nghe báo cáo của TTTV pháp luật về đổi mới mô hình TTTV Pháp luật.

TP: Lãnh đạo Trung tâm tư vấn, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, TCKT

Phòng A.207

CHIỀU

 

Công tác tại nước ngoài

14h00: Thương thảo hợp đồng với các nhà thầu xây lắp GĐ 2 dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Phòng A.207

13h00: Họp Hội đồng đề cương tiến sĩ

Phòng A.211

 

15h00: Họp Ban chuyên môn xây dựng Chuẩn Chương trình đào tạo Đại học

Phòng A.401

13h30: Họp ban tổ chức Hội thảo kỷ niệm 5 năm thành lập phân hiệu

Phòng A.401

 

14h30: Họp đánh giá chuyên đề tổng quan NCS khoá 28

Phòng tiếp khách

 

15h00: Họp Ban chuyên môn xây dựng Chuẩn Chương trình đào tạo Đại học

Phòng A.401

14h00: Thương thảo hợp đồng với các nhà thầu xây lắp GĐ 2 dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA

Phòng A.207

 

13h30: Họp ban tổ chức Hội thảo kỷ niệm 5 năm thành lập phân hiệu.

TP: Theo Quyết định (Phân hiệu trực tuyến)

Phòng A.401

 

14h30: Họp đánh giá chuyên đề tổng quan NCS khoá 28

TP: Theo Quyết định

Phòng tiếp khách

 

15h00: Họp Ban chuyên môn xây dựng Chuẩn Chương trình đào tạo Đại học

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Đoàn Thị Tố Uyên - Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính - nhà nước, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo sau đại học.

Phòng A.401

 

Hội thảo cấp Khoa của Khoa NNPL: Phòng A.402

Thứ Sáu

15/12

(Sáng)

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Phòng A.207

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

08h00: Họp Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Phòng A.207

08h00: Họp Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Phòng A.207

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

08h00: Dự Hội thảo tại Văn Phòng Quốc Hội

 

08h00: Họp Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Phòng A.207

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

08h00: Họp Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

TP: Các Đảng uỷ viên

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị công tác pháp chế.

Phòng A.207

15h00: Họp rà soát, chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn"

Phòng A.207

14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị công tác pháp chế.

Phòng A.207

 

15h00: Thương thảo Hợp đồng gói thầu GĐ2-03: Nhà Ký túc xá 6B – Dự án cơ sở 2.

Phòng A.211

 

14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị công tác pháp chế.

Phòng A.207

15h00: Họp rà soát, chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn"

Phòng A.207

14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị công tác pháp chế.

TP: Trưởng đơn vị: TCKT, HCTH, TTra, KHCN và Quản trị

Phòng A.207

 

15h00: Họp rà soát, chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn"

TP: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Hội thảo.

Phòng A.207

 

15h00: Thương thảo Hợp đồng gói thầu GĐ2-03: Nhà Ký túc xá 6B – Dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng: P.QT, P.KT, TVQLDA

Phòng A.211

14h00: Trao đổi chuyên môn online với các Giáo sư Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

TP:Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  phòng Hợp tác quốc tế, các giảng viên Khoa PLDS.

Phòng A.402

Thứ Bảy

16/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/ 12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU