LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

09/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h30: Họp hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h30: Họp hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h30: Họp hội đồng thẩm định Chuẩn CTĐT.

TP: theo Quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

Làm việc tại Trường

 

 

Thứ Ba

10/10

(Sáng)

08h00: Họp về Sách “Lịch sử hình thành, phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.402

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h00: Họp nhóm đề tài cấp Bộ

Phòng A.211

08h30: Làm việc về CSDL Luật Việt Nam.

Phòng A.207

 

10h30: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Phòng A.207

 

08h00: Họp về Sách “Lịch sử hình thành, phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”.

TP: Theo triệu tập

Phòng A.402

 

08h30: Làm việc về CSDL Luật Việt Nam.

Phòng A.207   

 

10h30: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

14h00: Dự Hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nga

Hội trường A, Bộ Tư pháp

14h00: Họp về phần mềm Bộ Từ điển Luật học

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp về phần mềm Bộ Từ điển Luật học

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin- Thư viện và chuyên viên chuyên quản; Trưởng Ban thư ký Nguyễn Hoàng Lan, chuyên viên Hoàng Quỳnh Hoa.

Phòng A.207

Thứ Tư

11/10

(Sáng)

(Hoãn) 08h30: Họp Ban Truyền thông và kết nối.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h00: Họp về Công ước La Hay

Bộ Tư pháp

(Hoãn) 08h30: Họp Ban Truyền thông và kết nối.

Phòng A.207

08h00: Họp về Công ước La Hay

TP: Trưởng Khoa Pháp luật quốc tế cùng dự họp

Bộ Tư pháp

 

(Hoãn) 08h30: Họp Ban Truyền thông và kết nối.

TP: Theo quyết định (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng A.401

CHIỀU

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

14h00: Làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng A.207

 

15h30: Làm việc với Lãnh đạo Phòng ĐBCL&KT

Phòng A.401

 

14h00: Họp giao ban CĐS.

Phòng A.402

 

14h00: Làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế

TP: Lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng A.207

 

14h00: Họp giao ban CĐS.

TP. Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, TCCB, KHCN, HCTH; Công ty ASC. (Trung tâm CNTT, các đơn vị chủ trì xây dựng quy trình và Công ty ASC chuẩn bị nội dung).

Phòng A.402

 

15h30:  Làm việc với Lãnh đạo Phòng ĐBCL&KT

TP: Lãnh đạo Phòng ĐBCL&KT

Phòng A.401

Thứ Năm

12/10

(Sáng)

08h30: Dự Buổi nói chuyện Chuyên đề “Sức khỏe, sắc đẹp và sự tinh tế của phụ nữ hiện đại’

Diễn Giả: BS.CK1 Hồ Mai Hoa – Giảng viên quốc gia chương trình sức khỏe sinh sản.

Phòng A.403

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h30: Dự Buổi nói chuyện Chuyên đề “Sức khỏe, sắc đẹp và sự tinh tế của phụ nữ hiện đại’

Diễn Giả: BS.CK1 Hồ Mai Hoa – Giảng viên quốc gia chương trình sức khỏe sinh sản.

Phòng A.402

 

08h30: Buổi nói chuyện Chuyên đề “Sức khỏe, sắc đẹp và sự tinh tế của phụ nữ hiện đại’

Diễn Giả: BS.CK1 Hồ Mai Hoa – Giảng viên quốc gia chương trình sức khỏe sinh sản.

TP: Đảng ủy, BGH, Thường trực HĐ Trường, Ban CHCĐ, Ban VSTBPN; đại diện các tổ chức CTXH; toàn thể viên chức, người lao động nữ của Trường.

Phòng A.403

 

Bảo vệ TS cấp Trường Phòng A.402

CHIỀU

 

16h00: Họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

14h00: Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức đào tạo quy

Phòng A.207

 

15h00Làm việc với Trung tâm Tư vấn PL

Phòng A.207

 

(hoãn) 14h00: Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức đào tạo quy

Phòng A.207

14h00: Làm việc với Trung tâm Tư vấn PL

TP: Lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Trung tâm Tư vấn PL

Phòng A.207

 

(hoãn) 14h00: Hội đồng tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức đào tạo quy.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật

TP: Đ/c Trần Kim Liễu – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, đ/c Hoàng Ly Anh – Quyền Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Đ/c Đậu Công Hiệp

Phòng A.207

Thứ Sáu

13/10

(Sáng)

08h30: Họp Đoàn công tác tham dự ALA14 và ASEAN MOOT 2024.

Phòng họp B, tầng 3, Hội Luật gia Việt Nam

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/10/2023

08h30: Thẩm định Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

Bộ Tư pháp

08h30: Họp thông qua dự thảo biên bản kiểm tra nội bộ về tài chính.

Phòng A.402

 

09h30: Họp thông qua dự thảo biên bản kiểm tra nội bộ về đào tạo đại học.

Phòng A.402

 

 

08h30: Họp thông qua dự thảo biên bản kiểm tra nội bộ về tài chính. TP. Đoàn kiểm tra tài chính, phòng Thanh tra, Phòng TCKT và các đơn vị liên quan (do cô Mai TTr, thầy Tuyến SĐH đề xuất).

Phòng A.402

 

09h30: Họp thông qua dự thảo biên bản kiểm tra nội bộ về đào tạo đại học.

TP: Đoàn kiểm tra đào tạo đại học, phòng Thanh tra, toàn thể Phòng ĐTĐH, lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, lãnh đạo các Khoa chuyên môn và Viện luật So sánh.

Phòng A.402

 

09h30: Họp Đoàn công tác tham dự ALA14 và ASEAN MOOT 2024.

TP: Trường ĐHLHN: - Chủ tịch Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng và theo Quyết định.

Phòng họp B, tầng 3, Hội Luật gia Việt Nam

CHIỀU

14h00: Tham dự phiên giải trình

Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

15h30: Nghe báo cáo về về triển khai giai đoạn 2 của Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

14h00: Dự họp giao ban cấp Vụ

Hội trường A + Đa năng, Bộ Tư pháp

13h15: Làm việc với Trưởng phòng ĐTSĐH liên quan đến công tác cán bộ

Phòng A.207

 

14h00: Dự họp giao ban cấp Vụ

Hội trường A + Đa năng, Bộ Tư pháp

15h30: Nghe báo cáo về về triển khai giai đoạn 2 của Dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng Phòng QT, Ban TVQLDA

Phòng A.207

Thứ Bảy

14/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/ 10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00:  Chủ trì Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”

Hoang Son Peace Hotel, Ninh Bình

 

14h00:  Chủ trì Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”

TP: Theo Kế hoạch và theo Giấy mời

Hoang Son Peace Hotel, Ninh Bình