LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

18/9

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

 

09h00:  Họp về phần mềm tra soát đạo văn.

Phòng A.402

 

10h00: Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên Khóa 48.

Phòng A.402

 

09h00:  Họp về phần mềm tra soát đạo văn.

TP: Trưởng các đơn vị: TTCNTT, Phòng TCKT, Phòng ĐTSĐH

Phòng A.402

09h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TV QLDA.

Phòng A.207

10h00: Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên Khóa 48.

TP: Trưởng các đơn vị: ĐTĐH, TCKT, HCTH, QT, TCCB, CTSV, Bí thư ĐTN, CNTT, Phân hiệu (trực tuyến). (Phòng ĐTĐH chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.402

CHIỀU

13h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị Tháng 9.

Phòng A.402

13h30: Chủ trì Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị Tháng 9.

Phòng A.402

 

15h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

13h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị Tháng 9.

Phòng A.402

 

15h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

13h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị Tháng 9.

Phòng A.402

 

15h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

 

 

13h30: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị Tháng 9.

TP: BGH, Trưởng các đơn vị; đại diện các tổ chức CT-XH thuộc Trường

Phòng A.402

 

15h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB (Phòng TCCB chuẩn bị tài liệu).

Phòng A.207

Thứ Ba

19/9

(Sáng)

08h00: Họp ở Thành Ủy.

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng A.402

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

08h00: Dự Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học

Luật Hà Nội”

Phòng A.402

08h00: Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học.

Phòng A.402

15h00: Chủ trì Họp đoàn Ktra về công tác tuyển sinh đào tạo, công tác thu chi tài chính của Trường ĐHLHN.

Phòng A.402

 

16h00: Giao ban CĐS về việc hoàn tất thủ tục Thương thảo, ký HĐ CĐS.

Phòng A.402

17h00: Họp Đoàn đi công tác Thái Lan.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TV QLDA.

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì Họp đoàn Ktra về công tác tuyển sinh đào tạo, công tác thu chi tài chính của Trường ĐHLHN.

TP:lãnh đạo phòng TCKT và ĐTĐH và theo QĐ

Phòng A.402

 

16h00: Giao ban CĐS về việc hoàn tất thủ tục Thương thảo, ký HĐ CĐS.

Tp: Lãnh đạo, chuyên viên CNTT, QT, TCKT, HCTH.

Phòng A.402

 

17h00: Họp Đoàn đi công tác Thái Lan.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

20/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

14h00: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Dạy Nghiên cứu sinh Khóa 29

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp HĐTS và HĐTN các lớp VLVH.

Phòng A.207

 

15h00: Nghe báo cáo chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên Khóa 48.

Phòng A.207

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

14h00: Họp HĐTS và HĐTN các lớp VLVH.

Phòng A.207

 

15h00: Nghe báo cáo chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên Khóa 48.

Phòng A.207

 

18h00: Chủ trì Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khóa 19, VB2 hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.403

14h00: Họp HĐTS và HĐTN các lớp VLVH..

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h00: Nghe báo cáo chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên Khóa 48.

TP: Trưởng các đơn vị: ĐTĐH, TCKT, HCTH, QT, TCCB, CTSV, Bí thư ĐTN, CNTT, Phân hiệu (trực tuyến).

Phòng A.207

 

18h00: Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Khóa 19, VB2 hình thức đào tạo chính quy.

TP: theo Kế hoạch số 3973/KH-ĐHLHN

Phòng A.403

Thứ Năm

21/9

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Họp Hội đồng trường.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

14h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Họp Hội đồng trường.

TP: Theo Thông báo của Phòng TCCB.

Phòng A.207

Thứ Sáu

22/09

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Kiểm tra Dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

08h00: Kiểm tra Dự án cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

TP: Trưởng Phòng QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTp TCKT và Ban TV QLDA.

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

14h00: Họp ban chấp hành Công đoàn trường về việc tổng kết công tác công đoàn 9 tháng đầu năm 2023, triển khai công tác công đoàn 3 tháng cuối năm 2023 và trao các Quyết định.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn.

TP: Các đồng chí là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Trường,

.Phòng A.401

Thứ Bảy

23/09

(Sáng)

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

 

 

CHIỀU

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 23/9/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

 

Chủ Nhật

24/ 09

(Sáng)

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 26/9