LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

28/8

(Sáng)

08h00: Tham dự Tọa đàm xin ý kiến góp ý và thẩm định, ban hành chuẩn hương trình đào tạo khối ngành pháp luật hương trình đào tạo.

Phòng A.403

 

09h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Tham dự Tọa đàm xin ý kiến góp ý và thẩm định, ban hành chuẩn hương trình đào tạo khối ngành pháp luật hương trình đào tạo.

Phòng A.403

 

09h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Tham dự Tọa đàm xin ý kiến góp ý và thẩm định, ban hành chuẩn hương trình đào tạo khối ngành pháp luật hương trình đào tạo.

Phòng A.403

08h00: Tham dự Tọa đàm xin ý kiến góp ý và thẩm định, ban hành chuẩn hương trình đào tạo khối ngành pháp luật hương trình đào tạo.

Phòng A.403

 

09h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Tọa đàm xin ý kiến góp ý và thẩm định, ban hành chuẩn hương trình đào tạo khối ngành pháp luật hương trình đào tạo.

TP: Theo triệu tập

Phòng A.403

 

09h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Tham dự Ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

Phòng A.402

 

14h00: Chủ trì Ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

Phòng A.402

 

14h00: Tham dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

Phòng A.402

 

15h30: Họp với lãnh đạo Phòng ĐBCL&KT

Phòng A.207

14h00: Tham dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

Phòng A.402

14h00: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và trường Kinh tế -Luật, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học quốc tế Sài gòn (SIU)

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

Thứ Ba

29/8

(Sáng)

08h00: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài 

Phòng A.207

08h00 (cả ngày): Làm việc với các nhà thầu về dự án cơ sở 2

Bắc Ninh

09h00: Dự Hội thảo "Nâng cao năng lực triển khai Chương trình hoạt động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027"

Khách sạn Pan Pacific

Làm việc tại Trường

 

08h00 (cả ngày): Làm việc với các nhà thầu về dự án cơ sở 2

TP: TP QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TV QLDA

Bắc Ninh

CHIỀU

14h00: Dự Hội thảo tại Viện Khoa học Tổ chức cán bộ.

Ban Tổ chức trung ương

 

14h00: Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

 Phòng A.401

 

 

15h00: Họp về rà soát phân bổ kinh phí sự nghiệp đầu tư, mua sắm cho công tác CNTT và HCTH năm 2023.

Phòng A.207

14h00: Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

TP: theo Quyết định

  Phòng A.401

 

15h00: Họp về rà soát phân bổ kinh phí sự nghiệp đầu tư, mua sắm cho công tác CNTT và HCTH năm 2023.

TP: Lãnh đạo TTCNTT, HCTH, mời lãnh đạo QT, TCKT, TTTTTV (HCTH, CNTT chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

Thứ Tư

30/08

(Sáng)

07h45: Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai công tác năm học 2023 – 2024.

Phòng A.403

07h45: Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai công tác năm học 2023 – 2024.

Phòng A.403

07h45: Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai công tác năm học 2023 – 2024.

Phòng A.403

 

07h45: Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai công tác năm học 2023 – 2024.

Phòng A.403

07h45: Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai công tác năm học 2023 – 2024.

TP: Đảng ủy, BGH, Hội đồng trường và toàn thể viên chức người lao động.

Phòng A.403

 

CHIỀU

 

14h00: Họp chi bộ Khoa PLQT.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học.

Phòng A.211

14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra Thành đoàn Hà Nội về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023

Phòng A.402

14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra Thành đoàn Hà Nội về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học  2022 - 2023

TP: Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên; bí thư Liên chi, chi đoàn trực thuộc.

Phòng A.402

 

14h30: Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024 tổng kết phong trào thi đua.

Chủ trì: Lãnh đạo Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Công đoàn các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc cụm thi đua số 2.

Phòng A.401

 

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học.

Phòng A.211

Thứ Năm

31/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h30: Chủ trì họp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về công chứng

Phòng A.207

08h00: Hội đồng nghiệm thu Tập bài giảng

Phòng A.402

 

09h30: Họp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về công chứng

Phòng A.207

09h30: Họp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về công chứng

Phòng A.207

08h00: Hội đồng nghiệm thu Tập bài giảng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

09h30: Họp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về công chứng

TP: Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường (Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế toán)

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Sáu

01/09

-

Thứ Hai

04/9

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9