LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 11/09/2023 đến ngày 17/09/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

11/9

(Sáng)

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

07h00: Chỉ đạo nhập học khóa 48.

 

09h30: Lễ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.

Phòng A.402

Nhập học sinh viên Khóa 48 hình thức đào tạo hính quy từ ngày 08/9 đến 11/9/2023

TP: Theo Kế hoạch

Phòng A.403

 

09h30: Lễ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.

TP: Đại diện lãnh đạo Khoa LLCT, ĐTN, Chi bộ sinh viên, CLB Lý luận trẻ và sinh viên được triệu tập.

Phòng A.402

CHIỀU

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

14h00: Nghe báo về kho tài liệu chỉnh lý.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo về kho tài liệu chỉnh lý.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, QT

Phòng A.207

Thứ Ba

12/9

(Sáng)

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

09h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2 023

08h00: Lên lớp tuần SHCD cho sinh viên K48

Phòng A.403

11h15: Họp Hội đồng xét chọn và giới thiệu thủ khoa 44.

Phòng A.401

11h15: Họp Hội đồng xét chọn và giới thiệu thủ khoa 44.

TP:đại điện: Đảng ủy, lãnh đạo

P. CTSV, P. ĐTĐH, Công đoàn trường, Đoàn TN, Hội SV

Phòng A.401

CHIỀU

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

14h00: Họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A

16h30: Họp Hội đồng tuyển sinh.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

14h00: Họp giải trình tiếp thu góp ý Dự thảo Chuẩn CTDT khối ngành Pháp luật trình độ ĐH

Phòng A.207

 

16h30: Họp Hội đồng tuyển sinh.

Phòng A.207

14h00: Họp giải trình tiếp thu góp ý Dự thảo Chuẩn CTDT khối ngành PL trình độ ĐH.

TP: Đ/c Cao Thị Oanh - Trưởng khoa PLHS, Đ/c Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa PLDS, Đ/c Phạm Hoài Bảo, Đ/c Bùi Minh Hồng, Đ/c Nguyễn Hiền Phương.

Phòng A.207

 

16h30: Họp Hội đồng tuyển sinh.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

13/09

(Sáng)

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

10h00: Nghe báo cáo của Tổ kiểm tra công tác đào tạo.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

08h30: Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến sưa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng A.207

10h00: Nghe báo cáo của Tổ kiểm tra công tác đào tạo.

Phòng A.207

08h30: Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến sưa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

TP: Ban sửa đổi quy chế CTNB, Ban thư ký.

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo của Tổ kiểm tra công tác đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, Thanh tra.

Phòng A.207

CHIỀU

 

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

15h00: Họp Ban Soạn thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường ĐHLHN.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

14h00: (hoãn) Họp về phần mền Bộ từ điển Luật học.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Ban Soạn thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường ĐHLHN.

Phòng A.207

14h00: (hoãn) Họp về phần mền Bộ từ điển Luật học.

TP: Lãnh đạo Phòng KH&CN, TTCNTT; đại diện lãnh đạo TTTTTV và các chuyên viên chuyên quản , thành vien Ban thư ký đ/c Nguyễn Hoàng Lan, Hoàng Quỳnh Hoa

Phòng A.207

 

15h00: Làm việc với Ban Soạn thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường ĐHLHN.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Năm

14/9

(Sáng)

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

08h30: Họp chị bộ Phòng TCCB.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

08h00: Tham dự Hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)"

Phòng 307, Viện Nghiên cứu lập pháp

 

CHIỀU

 

Tham gia Đoàn công tác của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng thành phố HCM đến hết ngày 14/9/2023

14h00: họp triển khai KH khắc phục KLKTNN liên quan đến Phân hiệu.

Phòng A.207

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

13h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài trọng điểm (nghiên cứu ứng dung)  

Phòng A.402

 

14h00: họp triển khai KH khắc phục KLKTNN liên quan đến Phân hiệu.

Phòng A.207

 

15h30: (hoãn) Chủ trì Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài trọng điểm (nghiên cứu ứng dung) 

Phòng A.402

 

13h30: Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài trọng điểm (nghiên cứu ứng dung) 

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

14h00: họp triển khai KH khắc phục KLKTNN liên quan đến Phân hiệu.

TP: Trưởng đơn vị: TCKT, QT; lãnh đạo Phân hiệu, đ/c Vinh, Dung - Phân hiệu. 

Phòng A.207

15h30: (hoãn) Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài trọng điểm (nghiên cứu ứng dung) 

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

Thứ Sáu

15/09

(Sáng)

07h00: Giảng dạy chuyên đề đầu khóa cho sinh viên K48.

08h30: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

08h00: Chủ tịch Hội đồng NCS

Bảo vệ LACS: Phòng A.401

 

CHIỀU

14h00: Dự hội thảo Luật Thủ đô sửa đổi

Viện Nghiên cứu lập pháp

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài trọng điểm (nghiên cứu ứng dung) 

Phòng A.402

14h00: Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài trọng điểm (nghiên cứu ứng dung) 

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

Thứ Bảy

16/09

(Sáng)

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

 

 

Chủ Nhật

17/ 09

(Sáng)

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 17/9/2023

 

 

 

CHIỀU