LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày: (01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Thời gian

Chủ tịch Hội đồng trường

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu Trưởng

Tô Văn Hoà

Ghi chú

Thứ Hai

01/01

(Sáng)

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

 

Thứ Hai

01/01

(Chiều)

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

Cả ngày: Nghỉ Tết dương lịch

 

Thứ Ba

02/01

(Sáng)

09h00: Họp thường trực Hội đồng Trường
Phòng: A207

09h00: Họp thường trực Hội đồng Trường
Phòng: A207

Làm việc tại Trường

 

 

09h00: Họp thường trực Hội đồng Trường
TP: Theo Quyết định
Phòng: A207

Thứ Ba

02/01

(Chiều)

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2
Phòng: A207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2
TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, Ban Tư vấn QLDA
Phòng: A207

Thứ Tư

03/01

(Sáng)

08h00: Họp Hội đồng trường
Phòng: A402

08h00: Họp Hội đồng trường
Phòng: A402

08h00: Họp Hội đồng trường
Phòng: A402

08h00: Họp Hội đồng trường
Phòng: A402

08h00: Họp Hội đồng trường
TP: thành viên Hội đồng Trường, trưởng các đơn vị: TCCB, TCKT, HCTH, QT, QLKH&TSTC, HTQT, CTSV
Phòng: A402

Thứ Tư

03/01

(Chiều)

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023
Phòng: A401

 

16h30: Họp chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước.

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

16h30: Họp chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước.

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Giám hiệu về việc Nghe báo cáo về kiểm định các chương trình đào tạo

TP: Đại diện Lãnh Phòng ĐBCLĐT&KT, HTQT, Khoa NNPL. (Phòng ĐBCL&KT chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023
xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023
TP: Theo Quyết định
Phòng: A401

 

16h30: Họp chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước.

TP: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu; PGS. Nguyễn Quang Tuyến và nhóm lõi; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng KHCN.

Phòng A.207

Thứ Năm

04/01

(Sáng)

07h00: Đi công tác Phân hiệu

08h30: Nghe trình bày phương án thiết kế, cải tạo, sửa chữa Thư viện trụ sở chính và Phân hiệu
Phòng: A402

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

08h30: Nghe trình bày phương án thiết kế, cải tạo, sửa chữa Thư viện trụ sở chính và Phân hiệu
Phòng: A207

10h30: Giao ban chuyển đổi số
Phòng: A207

08h30: Nghe trình bày phương án thiết kế, cải tạo, sửa chữa Thư viện trụ sở chính và Phân hiệu
TP: đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện, Phân hiệu, Phòng Quản trị, Phòng TCKT và chuyên viên chuyên quản của TV, PH và Phòng Quản trị.
Phòng: A402

 

10h30: Giao giao ban chuyển đổi số
TP: Trưởng các đơn vị: CNTT, TCKT, QT, Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, Phòng ĐBCLĐT&KT
Phòng: A207

 

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật” (chương 4 và chương 5)
TP: Theo Giấy mời
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

Thứ Năm

04/01

(Chiều)

14h00: Làm việc với Phân hiệu về công tác cán bộ và công tác Đảng
Phân hiệu

Làm việc tại Trường

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

 

 

14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Học viện Tư pháp

Học viện Tư pháp

14h00: Làm việc với Phân hiệu về công tác cán bộ và công tác Đảng
TP: Cán bộ chủ chốt của Phân hiệu
Phân hiệu

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật” (chương 4 và chương 5)
TP: Theo Giấy mời
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

Thứ Sáu

05/01

(Sáng)

08h00: Làm việc với Phân hiệu về nghiệp vụ công tác Đảng
Phân hiệu

 

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở
Phòng: A207

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở
TP: Theo Quyết định (TTCNTT chuẩn bị tài liệu)
Phòng: A207

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
TP: Theo Giấy mời
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

08h00: Làm việc với Phân hiệu về nghiệp vụ công tác Đảng
TP: Cán bộ chủ chốt của Phân hiệu
Phân hiệu

Thứ Sáu

05/01

(Chiều)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

Làm việc tại Trường

Cả ngày: Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”
TP: Theo Giấy mời
Khách sạn Moon Hotel, Hạ Long, Quảng Ninh

Thứ Bảy

06/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

06/01

(Chiều)

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/01

(Chiều)