LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

25/9

(Sáng)

 

09h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/9

09h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng các đơn vị: QT, TCKT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT; Ban TVQLDA

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khoá 48.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khoá 48.

Phòng A.207

15h00: Họp BTC Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập phòng SĐH.

Phòng A.207

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/9

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khoá 48.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

15h00: Họp BTC Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập phòng SĐH.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

26/9

(Sáng)

08h00: Họp biên soạn sách về Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp xã giao đoàn Học viện Tư pháp Quốc gia Lào

Phòng A.211

 

09h00: Tiếp xã giao đoàn Học viện Tư pháp Quốc gia Lào

Phòng A.211

 

09h15: Chủ trì thảo luận về Kế hoạch hợp tác với HVTP Lào.

Phòng A.402

 

 

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/9

08h00: Họp biên soạn sách về Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Các đ/c được triệu tập

   Phòng A.207

09h00: Tiếp xã giao đoàn Học viện Tư pháp Quốc gia Lào

TP: PCT HĐT Nguyễn Quang Tuyến, đại diện lãnh đạo: HCTH, TCKT, ĐTĐH, HTQT

Phòng A.211

09h15: Chủ trì thảo luận về Kế hoạch hợp tác với HVTP Lào.

TP: Đại diện lãnh đạo P.KH&CN; Khoa PL Dân sự; Khoa PL Kinh tế; Phòng ĐTĐH; Phòng ĐTSĐH; Phòng HCTH; Trung tâm CNTT; TT đảm bảo chất lượng. Đ/c Nguyễn Thị Ánh, Đại diện Trung tâm Thư viện;

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00:  Trao đổi kinh nghiệm về cách thiết lập và quản lý hệ thống thư viện điện tử.

Phòng A.401

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/9

14h00:  Trao đổi kinh nghiệm về cách thiết lập và quản lý hệ thống thư viện điện tử.

Lãnh đạo phòng HTQT; Đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT; Đ/c Nguyễn Thị Ánh, Đại diện Trung tâm Thư viện;

Phòng A.401

Hội thảo Khoa HCNN: Phòng A.402

Thứ Tư

27/09

(Sáng)

 

 

08h00: Họp giao ban trực tuyến đầu tư công.

Phòng A.207 trực tuyến

 

10h00: Họp Đoàn công tác Italia và Phần Lan.

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng thẩm định chuẩn CTĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

08h30: Trao đổi, thảo luận với Học viện Tư pháp Lào về phương pháp xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật Dân sự và Luật Kinh tế.

Phòng A.401

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/9

08h00: Họp Hội đồng thẩm định chuẩn CTĐT.

Họp trực tuyến

08h00: Họp giao ban trực tuyến đầu tư công.

TP: lãnh đạo: Phòng QT và TCKT

Phòng A.207 trực tuyến

 

10h00: Họp Đoàn công tác Italia và Phần Lan.

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

08h30: Trao đổi, thảo luận với Học viện Tư pháp Lào về phương pháp xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật Dân sự và Luật Kinh tế

TP: Lãnh đạo phòng HTQT; Đại diện lãnh đạo Khoa PL Dân sự; Khoa PL Kinh tế; Phòng ĐTSĐH.             

Phòng A.401

 

Hội thảo cấp Trường của Khoa PLQT: Phòng A.402

CHIỀU

 

 

Làm việc tại Trường

14h00:  Trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu và quản lý đào tạo và chương trình học bổng cho giảng viên của Học viên Tư pháp Quốc gia Lào học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.401

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/9

14h00:  Trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu và quản lý đào tạo và chương trình học bổng cho giảng viên của Học viên Tư pháp Quốc gia Lào học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Lãnh đạo phòng HTQT; Đại diện lãnh đạo P.KH&CN; Phòng ĐTĐH; Phòng ĐTSĐH. TT đảm bảo chất lượng.

Phòng A.401

Thứ Năm

28/9

(Sáng)

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Đảng ủy

   Phòng A.207

 

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy

   Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát chuẩn bị cho tổ chức Lễ đón nhận Giấy KĐCLGD và Lễ Khai giảng.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy

    Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát chuẩn bị cho tổ chức Lễ đón nhận Giấy KĐCLGD và Lễ Khai giảng.

Phòng A.207

 

11h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng A.401

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy

   Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát chuẩn bị cho tổ chức Lễ đón nhận Giấy KĐCLGD và Lễ Khai giảng.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

08h30: Họp Đảng ủy

TP: Các Đảng ủy viên

   Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát chuẩn bị cho tổ chức Lễ đón nhận Giấy KĐCLGD và Lễ Khai giảng.

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, ĐTĐH, ĐBCLĐT&KT, CTSV, QT, TCKT; Bí thư Đoàn TN, Phân hiệu (trực tuyến).

Phòng A.207

 

11h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Tp: Theo QĐ (Phân hiệu trực tuyến)

Phòng A.401

BVLATS: Phòng A.402

CHIỀU

 

 

13h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

13h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

13h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

15h30: Họp giao ban chuyển đổi số.

Phòng A.207

13h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

- Phòng KH&CN báo cáo về QUy chế tổ chức của HĐ KH&ĐT.

- Công tác tổ chức cán bộ.

Phòng A.207

 

15h30: Họp giao ban chuyển đổi số.

TP: Trưởng đơn vị, chuyên viên có liên quan CNTT, TCKT, QT, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.207

 

18h30: Chương trình Vui Tết Trung thu cho con VC, NLĐ của Trường

TP: Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn, Ban Nữ công, ĐTN, con của VC, NLĐ thuộc Trường

Hội trường A.403

Thứ Sáu

29/9

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội thảo góp ý “ Định hướng quy hoạch Thủ đô”

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Làm việc tại Phân hiệu

 

08h00: Chủ trì Hội thảo cấp Trường "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp..".

Phòng A.402

08h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo Bộ.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

 

08h00: Hội thảo góp ý chương trình đào tạo SHTT.

Phòng A.207

08h00: Dự họp Giao ban lãnh đạo Bộ.

TP: Trưởng Phòng TCKT

Hội trường A, Bộ Tư pháp

Hội tháo cấp Trường của Khoa PLTMQT: Phòng A402

 

CHIỀU

14h00: Dự họp với chi bộ Khoa PLQT.

Phòng Tiếp khách

15h00: Giảng chuyên đề cho NCS.

Làm việc tại Phân hiệu

Làm việc tại Trường

14h00: Họp rà soát, đánh giá cập nhật các chương trình đào tạo.

Phòng A.207

15h30: Họp về dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng A.207

14h00: Họp rà soát, đánh giá cập nhật các chương trình đào tạo.

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

15h30: Họp về dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

TP: Theo QĐ

Phòng A.207

Hội thảo Khoa PLHS: Phòng A.402

Hội thảo Khoa NNPL: Phòng A.401

Thứ Bảy

30/09

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/ 10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU