LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

16/10

(Sáng)

09h00: Họp Đoàn tham dự Hội nghị ALA14 và Cuộc thi ASEAN Moot tại Malaysia.

Phòng A.402

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ tháng 11.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác TCCB.

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì Khóa tập huấn giảng viên nguồn về sử dụng tập bài giảng “Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”

Hoang Son Peace Hotel, Ninh Bình

08h30: Họp chuẩn bị công tác đón tiếp Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg.

Phòng A.207

 

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ tháng 11.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng A.207

08h30: Họp chuẩn bị công tác đón tiếp Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

TP: Đại diện Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Phòng HCTH, TCCB, TCKT, ĐTĐH, ĐTSĐH, Bộ môn Tội phạm học và Khoa học điều tra tội phạm (Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung).

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đoàn tham dự Hội nghị ALA14 và cuộc thi ASEAN Moot tại Malaysia.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

09h30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng các ngày lễ tháng 11.

TP: Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, QT, TCKT, CNTT,  CTSV, Công đoàn, ĐTN, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác TCCB.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

16h00: Họp giao ban Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên.

Phòng A.207

 

16h00: Họp giao ban Dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng phòng: QT, TCKT; Ban Tư vấn QLDA

Phòng A.207

Thứ Ba

17/10

(Sáng)

08h00: Họp Ban truyền thông và kết nối.

Phòng A.207

 

11h00: Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

08h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

 

08h30: Họp với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.211

08h00: Họp Ban truyền thông và kết nối.

Phòng A.207

 

09h30: Họp Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động kỉ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu

Phòng A.207

 

11h00: Họp với Canifa về triển khai đồng phục sinh viên.

Phòng A.207

08h00: Họp Ban truyền thông và kết nối.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

08h30: Họp với lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.211

 

09h30: Họp Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động kỉ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu.

TP: theo Quyết định (Phân hiệu trực tuyến)

Phòng A.207    

 

11h00: Họp với Canifa về triển khai đồng phục sinh viên.

TP: Lãnh đạo P. CTSV, Cô Vũ Thị Hải Yến - Phó trưởng khoa Khoa PL Dân sự

Phòng A.207

CHIỀU

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 3.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyến sinh hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

15h30:Họp Hội đồng xét TN hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 3.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyến sinh hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

15h30:Họp Hội đồng xét TN hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Hoàn thiện CTĐT khối ngành PL

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 3.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyến sinh hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

15h30:Họp Hội đồng xét TN hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Hoàn thiện CTĐT khối ngành PL

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 3.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyến sinh hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

15h30:Họp Hội đồng xét TN hình thức đào tạo chính quy.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Hoàn thiện CTĐT khối ngành PL

TP: Các thành viên Ban chuyên môn ĐH

Phòng A.207

Thứ Tư

18/10

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

10h30: Dự lễ kết nạp Đảng viên phòng TCCB.

Phòng A.402

08h00: Họp với Đại học Arizona trực truyến.

Phòng A.207

08h00: Họp góp ý dự thảo báo cáo PCTN của Ban Nội chính TW

08h00: Họp với Đại học Arizona trực tuyến

TP: Ban Điều hành CTLK

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

15h00: Dự họp chi bộ Phòng TCCB

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

15h00: Họp giao ban CĐS.

Phòng A.402

 

16h00: Họp về triển khai công tác kê khai giờ giảng.

Phòng A.402

14h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

 

15h00: Họp giao ban CĐS.

TP. Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCLĐT&KT, TCCB, KHCN, HCTH; Công ty ASC. (Trung tâm CNTT, các đơn vị chủ trì xây dựng quy trình và Công ty ASC chuẩn bị nội dung).

Phòng A.402

 

16h00: Họp về triển khai công tác kê khai giờ giảng.

TP: Trung tâm CNTT, Phòng TCCB, Phòng ĐTĐH, Công ty ASC.

Phòng A.402

Thứ Năm

19/10

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

 

08h00: Dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 8 khoá XIII.

Hội trường A, Bộ Tư pháp

08h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Phòng A.401

 

09h00: Tiếp Chủ tịch liên đoàn luật sư Liên bang Đức.

Phòng A.211

 

09h30: Họp HĐ rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

Phòng A.401

08h30: Làm việc với Sở Nội vụ, Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng về công tác tuyển sinh, mở lớp.

TP. Đà Nẵng

08h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

TP: Theo Quyết định (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng A.401

 

08h30: Làm việc với Sở Nội vụ, Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng về công tác tuyển sinh, mở lớp.

TP: Trưởng phòng ĐTĐH

TP. Đà Nẵng

 

09h00: Tiếp Chủ tịch liên đoàn luật sư Liên bang Đức.

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT, Đại diện Lãnh đạo Khoa PLHCNN, Trung tâm TVPL, Điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức.

Phòng A.211

 

09h30: Họp HĐ rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

TP: Thành viên Hội đồng

Phòng A.401

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

Làm việc tại Trường

14h00: Tiếp xã giao Tiến sĩ Phạm Trà - Trợ lý Trưởng Khoa Sau Đại học và Quan hệ quốc tế - Trường Luật Moritz - Đại học Ohio State University.

Phòng A.211

 

14h00: Dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện NNPL, Học viện CTQG HCM.

 

16h00: Họp với BLL Cựu sv tại Lào

Phòng A.207

14h00: Tiếp xã giao Tiến sĩ Phạm Trà - Trợ lý Trưởng Khoa Sau Đại học và Quan hệ quốc tế - Trường Luật Moritz - Đại học Ohio State University.

TP: TP Hợp tác quốc tế, 01 chuyên viên phòng HTQT

Phòng A.211

 

 14h30: Trao đổi thông tin với sinh viên Trường Đại học luật Hà Nội về cơ hội học luật tại Đại học Ohio State University.

Phòng A.402

 

16h00: Họp với BLL Cựu sv tại Lào

TP: Lãnh đạo PCTSV, HTQT và BLL (trực tuyến).

Phòng A.207

Thứ Sáu

20/10

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

08h30: Họp giao ban lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc trường Quý 3

Phòng A.402

 

 

08h30: Họp Giao ban lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc trường Quý 3

Phòng A.402

 

08h30: Họp giao ban lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc trường Quý 3

Phòng A.402

 

08h00: Tham dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm của Nhật Bản về chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông dự thảo chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Nhà khách Trung ương

08h30: Họp giao ban lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc trường Quý 3.

  • Giao ban công việc;
  • Chúc mừng Ngày 20/10 và sinh nhật tháng 10.

TP: Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, đại diện các tổ chức CT-XH thuộc Trường; lãnh đạo các Bộ môn (Phân hiệu họp trực tuyến - Thành phần như Trụ sở chính). 

Phòng A.402

 

 

CHIỀU

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban điều hành dự án CCP Law 

Phòng 401

 

14h00: Họp hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ đại học

Phòng A.207

14h00: Đón tiếp Đoàn Kiểm tra về thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg

Phòng A.402

14h00: Họp Ban điều hành dự án CCP Law 

TP: Ban Điều hành

Phòng 401

 

14h00: Đón tiếp Đoàn Kiểm tra về thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg

TP: Đại diện Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Phòng HCTH, TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, Bộ môn Tội phạm học và Khoa học điều tra tội phạm

Phòng A.402

 

14h00: Họp hoàn thiện chuẩn CTĐT trình độ Đại học

TP: Các thành viên Ban chuyên môn, Ban thư ký

Phòng A.207

Thứ Bảy

21/10

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/ 10

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 22/10/2013