LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

04/12

(Sáng)

08h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Phòng A.402

08h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Phòng A.402

 

09h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Phòng A.402

 

09h00:  Tiếp Giáo sư Xuan - Thao Nguyễn, Đại học Washington, Hoa Kỳ bàn về việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác theo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Trường.

Phòng A.211

Nghỉ phép

08h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

TP: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị; lãnh đạo đoàn thanh niên, công đoàn, Hội cựu chiến binh

Phòng A.402

 

09h00:  Tiếp Giáo sư Xuan - Thao Nguyễn, Đại học Washington, Hoa Kỳ bàn về việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác theo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Trường.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng A.211

 

09h00: Nghe báo cáo dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT; Ban TVQLDA

Phòng A.207

CHIỀU

14h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Phòng A.402

14h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Phòng A.402

14h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Phòng A.402

Nghỉ phép

14h00: Học nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt NQ lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

TP: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị; lãnh đạo đoàn thanh niên, công đoàn, Hội cựu chiến binh

Phòng A.402

Thứ Ba

05/12

(Sáng)

08h30: Họp Đoàn công tác Đức.

Phòng A.211

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

 

 

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Công tác cán bộ (lãnh đạo Phòng TCCB);
  • Công tác hành chính, kế hoạch (lãnh đạo Phòng HCTH, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCKT)
  • Công tác chuẩn bị báo cáo Họp Hội đồng Trường (Phòng TCCB thông báo)

Phòng A.207

   08h30: Họp Đoàn công tác Đức.

   TP: Theo Quyết định

   Phòng A.211

CHIỀU

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Tiếp và trao đổi với Ông Felix Wagenfeld, Trưởng Đại diện DAAD tại Việt Nam về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác.

Phòng A.211

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00: Tiếp và trao đổi với Ông Felix Wagenfeld, Trưởng Đại diện DAAD tại Việt Nam về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng HTQT, Kh&CN, ĐTĐH và điều phối viên TT Pháp luật Đức.

Phòng A.211

 

14h30: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

Thứ Tư

06/12

(Sáng)

08h00: Họp Chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế

08h00: Phát biểu khai mạc Hội thảo cấp trường “Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”.

Phòng A.402

 

08h30: Làm việc với lãnh đạo Phân hiệu về tổng kết công tác năm và kế hoạch tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tư vấn xây dụng danh mục Ngành Giáo dục đại học.

Trực tuyến

 

10h30: Tiếp đại diện đại học Sư phạm Nga mang tên A.I.Herzen (RGPU).

Phòng A.211

08h30:  Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 45,46 và 47

Phòng A.401

 

09h00: Họp cho ý kiến sản phẩm PM E-Office trước khi tập huấn.

Phòng A.401

 

10h30: Chủ trì hội đồng duyệt đề cương thuyết minh đề tài NCKH.

Phòng A.401

 

 

 

 

 

 

 

08h30: Làm việc với lãnh đạo Phân hiệu về tổng kết công tác năm và kế hoạch tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu.

TP: Lãnh đạo Phân hiệu (trực tuyến), mời đại diện lãnh đạo Phòng: TCCB, HCTH, QT, TCKT.

Phòng A.207

 

08h30:  Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 45, 46 và 47.

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường;  Phòng CTSV;

Phân hiệu dự Họp trực tuyến

Phòng A.401

09h00: Họp cho ý kiến sản phẩm PM E-Office trước khi tập huấn.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC

Phòng A.401

10h30: Tiếp đại diện đại học Sư phạm Nga mang tên A.I.Herzen (RGPU).

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu - Trưởng Phòng ĐBCLLĐT&KT, TS Hoàng Ly Anh - Q. TP KH&CN, thS Nguyễn Tiến Mai - Gv Khoa NNPL.

Phòng A.211

 

07h30: Hội thảo cấp trường “Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”.

Phòng A.402

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00:Họp Hội đồng sức khoẻ K48.

Phòng A.401

(Hoãn )14h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng A.207

 

16h00: Nghe báo cáo tình hình tiếp thu sửa đổi Quy chế CTNB

Phòng A.207

(Hoãn) 14h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Phòng TCKT, Phòng QT; Công ty ASC.

Phòng A.207

 

16h00: Nghe báo cáo tình hình tiếp thu sửa đổi Quy chế CTNB

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 14h00:Họp Hội đồng sức khoẻ K48.

 TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, CTSV, GDTC, QT, Trạm YT

.( Trạm YT chuẩn bị)

Phòng A.401

Thứ Năm

07/12

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

08h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức phiên 1.

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác trung tâm pháp quyền, Đại học Hensiki, Phần Lan.

Phòng A.402

08h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức phiên 1.

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác trung tâm pháp quyền, Đại học Hensiki, Phần Lan.

Phòng A.402

08h30: Dự cuộc họp Bình xét các sự kiện nổi bật  năm 2023 của Ngành Tư pháp

Hội trường đa năng, Bộ Tư pháp

 

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức phiên 1.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác trung tâm pháp quyền, Đại học Hensiki, Phần Lan.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, Phòng ĐTSĐH, Khoa PLKT, Khoa PLTMQT, Phòng TCKT, Phòng TCCB, Phòng KH&CN, Phòng ĐTĐH.

Phòng A.402

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ: Phòng A.401

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

14h00: Họp chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.207

 

17h00: Dự Buổi gặp mặt thành lập Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và đào tạo

Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

14h00: Họp Kiểm điểm Đánh giá Đảng viên Chi bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật

Phòng A.402

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ: Phòng A.401

Thứ Sáu

08/12

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

08h00: Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh.

08h00: Họp tiến độ thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ

Phòng 106, Nhà N6, Bộ Tư pháp

08h00: Họp chi bộ TT Thông tin thư viện.

Phòng A.207

09h00: Họp về chuẩn bị các sự kiện đón Tết Nguyên đán của Trường.

Phòng A.207

09h00: Họp về chuẩn bị các sự kiện đón Tết Nguyên đán của Trường.

TP: Thường vụ Công đoàn, Phòng HCTH, Phòng Quản trị, Phòng TCKT.

Phòng A.207

 

CHIỀU

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

Làm việc tại Trường

 

14h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở

Phòng A.207

 

14h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở

Phòng A.207

Thứ Bảy

09/12

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/ 12

(Sáng)

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2023