Phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

24/06/2021

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19

21/06/2021

Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

17/06/2021

Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

16/06/2021

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

14/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

14/06/2021

Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021

Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021

12/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội bổ nhiệm lãnh đạo cấp Trưởng đơn vị thuộc Trường

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

11/06/2021

Lễ phát động nhắn tin"toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phát động nhắn tin"toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"

11/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng sinh nhật trực tuyến viên chức, người lao động tháng 5, tháng 6

Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động tháng 5, tháng 6

11/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tích cực chung tay cùng các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Trường Đại học Luật Hà Nội chung tay cùng các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

08/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

04/06/2021

Quyết định V/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"

Quyết định V/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"

04/06/2021

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

30/05/2021

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học Luật tục Ê đê trong mối tương quan với pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học Luật tục Ê đê trong mối tương quan với pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/05/2021

Sinh viên Trường Đại học Luật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân tại cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sinh viên Trường Đại học Luật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân tại cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

23/05/2021

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm việc với Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí về công tác tạp chí

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm việc với Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí về công tác tạp chí

22/05/2021

Đoàn viên Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật tới các cử tri trẻ tuổi

Đoàn viên Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật tới các cử tri trẻ tuổi

21/05/2021