Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156

Đăng vào 10/01/2023

Chiều 10/01, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Quyết định số 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

Các đại biểu cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đ/c Lương Anh Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính Phủ; đ/c Quách Tiên Phong - Chuyên viên cao cấp Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính Phủ; đ/c Đinh Dũng Sỹ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; đ/c Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ; đ/c Phạm Ngọc Phú - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng; đ/c Nguyễn Minh Hằng - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; đ/c Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý; đ/c Nguyễn Minh Khuê - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có đ/c Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường; đ/c Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế; đ/c Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng thường trực; đ/c Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Thường vụ Đảng Ủy, Phó Trưởng phòng Đào tạo sau đại học; đ/c Nguyễn Triều Dương - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Đào tạo đại học; đ/c Trần Kim Liễu - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Tại buổi lễ, TS Trần Kim Liễu - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp đã tóm tắt quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TT ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ngày 12/10/2021 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7427/VPCP-PL về việc thực hiện thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh:“Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án mới nhằm tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong Quý IV năm 2021” và Kế hoạch 5711/TCCB-ĐTBD ngày 14/10/2021 của Bộ Tư pháp về Thục hiện triển khai xây dựng đề án mới, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà Nội xây dựng Dự thảo Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”. Từ đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo do Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm trưởng ban; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng làm Phó trưởng ban và Tổ biên tập gồm 13 thành viên do Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm tổ trưởng, Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị làm tổ phó. Từ tháng 05/2022 đến tháng 09/2022, sau nhiều phiên làm việc giữa Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ và Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt. Đền ngày 30/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

TS Trần Kim Liễu - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp đã tóm tắt quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án

Ngay sau khi Quyết định 1156 được ban hành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã giao Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì xây dựng Dự thảo Kế hoạch xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 1156. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Đề án 1156. Ngày 06/01/2023, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-BTP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

TS Chu Mạnh Hùng và TS Đoàn Trung Kiên trao Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng kết thực hiện Đề án 540/QĐ-TTg và xây dựng Đề án 1156/QĐ-TTg 

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-TTg, Kế hoạch triển khai gồm 07 lĩnh vực chính bao gồm (1) Đào tạo; (2) Nghiên cứu khoa học; (3) Phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phục vụ cộng đồng; (4) Nhân lực và tổ chức bộ máy; (5) Hợp tác trong nước và quốc tế; (6) Tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ; (7) Các nội dung khác.

Trong quá trình xây dựng Đề án và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội với tư cách là đơn vị chủ trì đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường như Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch Tài chính.

TS Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Kết luận hội nghị, TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan bộ, ngành, các tổ chức đã hỗ trợ Trường Đại học Luật Hà Nội trong việc triển khai đề án. Đồng thời, TS Đoàn Trung Kiên cũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị đào tạo, các đơn vị và bộ phận chức năng đã đầu tư trí tuệ, sức lực và thời gian để nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiên Quyết định số 1156/QĐ-TTg triển khai đề án.

Một số hình ảnh tại Buổi lễ