Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"

Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"

07/02/2023

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tháng 2 năm 2023

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tháng 2 năm 2023

03/02/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội đến chúc mừng Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Trường Đại học Luật Hà Nội đến chúc mừng Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

02/02/2023

Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật

Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật

02/02/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ

Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ

31/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trồng cây lưu niệm tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trồng cây lưu niệm tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An

28/01/2023

Lãnh đạo Nhà trường thăm và chúc tết các đơn vị nhân dịp đầu năm mới

Lãnh đạo Nhà trường thăm và chúc tết các đơn vị nhân dịp đầu năm mới

27/01/2023

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gặp mặt Trường Đại học Luật Hà Nội đầu Xuân Quý Mão 2023

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gặp mặt Trường Đại học Luật Hà Nội đầu Xuân Quý Mão 2023

27/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt đầu xuân Quỹ Mão năm 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt đầu xuân Quỹ Mão năm 2023

27/01/2023

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

21/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thăm hỏi Nguyên Lãnh đạo Trường nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thăm hỏi Nguyên Lãnh đạo Trường nhân dịp Tết Quý Mão 2023

19/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

18/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà Tết chào đón Xuân Quý Mão 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà Tết chào đón Xuân Quý Mão 2023

14/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

13/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức  Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.     

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức  Lễ bế giảng, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022.     

13/01/2023

Chương trình Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học năm 2022-2023

Chương trình Đối thoại giữa Hiệu trưởng và người học năm 2022-2023

12/01/2023

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Thanh Bình

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Thanh Bình

11/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quỹ Mão 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quỹ Mão 2023

11/01/2023

Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156

Tổng kết quá trình xây dựng và triển khai thực hiên Đề án 1156.

10/01/2023

Hội nghị Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Hội nghị Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

10/01/2023