Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TPHN (tại phiên họp số 91)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TPHN (tại phiên họp số 91)

18/02/2021 00:00:00

Công văn số 411/BTP-VP của Bộ Tư pháp V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 411/BTP-VP của Bộ Tư pháp V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

17/02/2021 00:00:00

Chỉ thị 03/CT-UBND V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chỉ thị 03/CT-UBND V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

04/02/2021 00:00:00

Kế hoạch Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Kế hoạch Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

30/01/2021 00:00:00

Công điện 02/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Công điện 02/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

29/01/2021 08:14:38

Chỉ thị 05/CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 05/CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

29/01/2021 08:11:13

Thông báo số 16 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Thông báo số 16 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

29/01/2021 00:00:00

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

18/01/2021 09:37:05

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

11/01/2021 00:00:00

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

07/01/2021 11:30:44

Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"

Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"

22/12/2020 10:47:51

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”

21/12/2020 20:50:29

Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)

Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)

18/12/2020 20:30:54

Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021

18/12/2020 08:59:07

Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020

Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020

08/12/2020 11:20:42

Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

08/12/2020 10:21:51

Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

07/12/2020 11:53:50

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2020 – 2021

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2020 – 2021

05/12/2020 00:00:00

Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020

Tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020

04/12/2020 23:36:02

Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2020

Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2020

04/12/2020 00:00:00