Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Đăng vào 24/06/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư, sáng 24/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”.

Các đại biểu cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học trọng điểm.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tác phẩm hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà các cơ sở giáo dục đại học có thể vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm bồi dưỡng nhận thức, ý chí cách mạng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong gian đoạn hiện nay.

Tham dự hội thảo có Đồng chí Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính; PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Ban Nội chính Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Đức Luận - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Trịnh Tiến Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia; đồng chí Cao Xuân Thủy - Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp.

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Ngọ Văn Nhân - Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị cùng toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nêu rõ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Với vai trò người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến công tác này. Chính vì vậy, vào đầu năm 2023, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật đã xuất bản, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam; cho thấy tầm nhìn của đồng chí Tổng Bí thư cũng như sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. TS. Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, với tầm khái quát lý luận cao và tổng kết thực tiễn sâu sắc, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà giới khoa học cần quan tâm nghiên cứu và vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong đó có khoa học pháp lý. Từ đây, vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư đã và đang thu hút sự quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi, nghiên cứu chuyên sâu từ phía các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học... trên nhiều diễn đàn học thuật. Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý tại các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Luật Hà Nội là rất cần thiết.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, tập trung phân tích, luận giải các vấn đề lý luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm nổi bật những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo quan điểm của Tổng Bí thư; cách thức vận dụng những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay với từng chuyên ngành cụ thể.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học với 40 tham luận có giá trị, trong đó tham luận đã tập trung phân tích, luận giải với nhiều chiều cạnh về nội hàm của các vấn đề được Tổng Bí thư đề cập cũng như phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Kết luận tại hội thảo, TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết đại biểu đã được lắng nghe các tham luận và nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội trường về giá trị lý luận cũng như thực tiễn của tác phẩm đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý. TS. Chu Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh Hội thảo làm rõ hơn tư tưởng của Đảng, giá trị của cuốn sách giúp đội ngũ đảng viên, giảng viên và người học thấm nhuần tư tương, nhận thức và hoạt động thực tiễn về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hội thảo cũng là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học trao đổi các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng với việc hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các yếu tố tác động cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu kết luận tại hội thảo.

Một số hình ảnh tại hội thảo