Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội với một số cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng vào 15/03/2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản trị, quản lý nhà trường, trong các ngày 13, 14 tháng 3 năm 2023, Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu tới làm việc, khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Bến Nhà rồng

1. Đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về các nội dung, kế hoạch triển khai Đề án tiếp tục xây dựng hai Trường trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định 1156/QĐ-TTg; thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát huy thế mạnh và quan hệ hợp tác, gắn bó chặt chẽ giữa hai Trường để khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực đào tạo pháp luật của cả nước như nhiệm vụ Đề án đã đề ra.

     

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

2. Đoàn công tác đã có các buổi làm việc, khảo sát thực tế tại một số cơ sở đào tạo có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Học viện Tư pháp Cơ sở 2.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, chia sẻ với đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt các trường theo thế mạnh của từng cơ sở đào tạo về định hướng Chiến lược, định hướng phát triển, tham gia xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong phát triển các Chương trình đào tạo tiên tiến, công bố quốc tế; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành; trong quản trị, quản lý trường đại học, chuyển đổi số, phát triển cơ sở vật chất và thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học.

  

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Tôn Đức Thắng trao đổi, chia sẻ  kinh nghiệm phát triển, quản trị, xếp hạng trường đại học, phát triển nguồn nhân lực, công bố quốc tế và cơ sở vật chất

Đoàn công tác khảo sát việc đầu tư, phát triển cơ sở vật chất tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường  Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở giáo dục đại học và việc phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu giữa hai Trường

 Đoàn công tác làm việc và khảo sát thực tế tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

  

Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội tặng Giáo trình, tài liệu, Tạp chí Luật học cho Thư viện Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các Trường đã thống nhất thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác, phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên; chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, quản lý, chuyển đổi số theo thế mạnh của từng bên với những mục tiêu, hoạt động cụ thể trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kết quả làm việc, khảo sát sẽ được tổng hợp, báo cáo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu để học tập, vận dụng những mô hình, cách làm, kinh nghiệm tốt của các Trường; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu, giải pháp xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.