Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 25/08/2023

Sáng 25/8, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường và các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, PGS.TS Tô Văn Hòa.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79/KH-BCSĐ ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo của Trường.

Tham dự Hội nghị có đại diện của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Về phía Nhà trường có TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; Các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, PGS.TS Tô Văn Hòa cùng Đảng ủy viên, Trưởng phòng và tương đương, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Bí thư Đoàn Thanh niên của Trường. 

Tại Hội nghị, TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng và Kế hoạch số 3131/KH-ĐHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội. trong đó nhấn mạnh về nguyên tắc và nội dung lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm, việc công khai và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm.

TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức dựa theo nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng dầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định, giúp hoàn thiện hơn công tác quản lý Nhà trường trong thời gian tới, đồng thời giúp các thành viên Ban Giám hiệu tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực công tác và phẩm chất đạo đức chính trị của bản thân.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai thông báo đến các đại biểu ghi phiếu tín nhiệm và được tổng hợp báo cáo Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đảng ủy và Hội đồng trường theo quy định. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín.

Thay mặt cho các cán bộ lãnh đạo Trường được lấy phiếu tín nhiệm, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên cảm ơn tình cảm của các thầy cô dành cho lãnh đạo Nhà trường qua Hội nghị lần này. TS Đoàn Trung Kiên bày tỏ “Với kết quả nhận được, đây chính là động lực giúp chúng tôi trong thời gian tới cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp giao phó cũng như những nhiệm vụ của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, đặc biệt Hội đồng Trường, Đảng ủy Nhà trường”. TS Đoàn Trung Kiên cũng mong muốn các thầy cô chia sẻ, đồng hành với các công việc của lãnh đạo Nhà trường để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo Nhà trường đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm