Buổi nói chuyện về chủ đề “Giới thiệu Hệ thống pháp luật Malaysia và việc áp dụng pháp luật quốc tế tại Malaysia”

Đăng vào 14/05/2024

Ngày 14/5, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Su Wai Mon, Khoa Luật, Trường Đại học Malaya đã có buổi nói chuyện cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội với chủ đề “Giới thiệu Hệ thống pháp luật Malaysia và việc áp dụng pháp luật quốc tế tại Malaysia”.

Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Su Wai Mon, Khoa Luật, Trường Đại học Malaya đã có buổi nói chuyện cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thực hiện hoạt động hợp tác theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Malaya, Malaysia, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Su Wai Mon, Khoa Luật, Trường Đại học Malaya đã đến Trường Đại học Luật Hà Nội và có buổi nói chuyện với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, ngày 13/06/2023, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Malaya, Malaysia với mục đích hợp tác, trao đổi các vấn đề về học thuật, giảng viên, sinh viên; Trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, đào tạo; Trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các chương trình dự án trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy pháp luật.

Đồng thời, tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh và TS. Su Wai Mon đã cùng nhau trao đổi thêm về hệ thống pháp luật của Malaysia; về cơ hội trao đổi sinh viên, học tập tại Trường Đại học Malaya.

 Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh và TS. Su Wai Mon tại buổi làm việc. 

Đại diện lãnh đạo Nhà trường và TS. Su Wai Mon tại buổi làm việc.