Chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh năm 2023

Chính thức mở cổng đăng ký tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh năm 2023

14/03/2023

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 năm 2023

17/02/2023

Thông báo V/v nhập học bổ sung đối với các thí sinh trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022 và thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022

Thông báo V/v nhập học bổ sung đối với các thí sinh trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022 và thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 3 năm 2022

19/12/2022

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)

09/12/2022

Thông báo V/v phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)

Thông báo V/v phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)

18/11/2022

Quyết định V/v phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022

Quyết định V/v phê duyệt phương án điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2022

17/11/2022

Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022

Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022

31/10/2022

Danh sách thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2022

Danh sách thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2022

10/10/2022

Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022, môn thi tiếng Anh

Thông báo Tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022, môn thi tiếng Anh

07/10/2022

Thông báo V/v bổ sung nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)

Thông báo V/v bổ sung nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cao học (Đợt 2 năm 2022)

29/09/2022

Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022

Thông báo V/v ôn thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022

14/09/2022

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022

12/08/2022

Thông báo V/v Nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2022

Thông báo V/v Nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2022

29/07/2022

Thông báo V/v tổ chức nhập học bổ sung lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)

Thông báo V/v tổ chức nhập học bổ sung lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)

29/06/2022

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật bổ sung đợt 1 năm 2022 Khóa 30 (niên khóa 2022-2024)

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật bổ sung đợt 1 năm 2022 Khóa 30 (niên khóa 2022-2024)

29/06/2022

Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)

Thông báo V/v tổ chức nhập học lớp Nghiên cứu sinh khóa 28 và Cao học luật khóa 30 (đợt 1 năm 2022)

22/06/2022

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2022, khóa 30 (niên khóa 2022-2024)

Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2022, khóa 30 (niên khóa 2022-2024)

07/06/2022

Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học (Đợt 1 năm 2022)

Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học (Đợt 1 năm 2022)

07/06/2022

Thông báo Về việc phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo Về việc phúc khảo xét tuyển sau đại học đợt 1 năm 2022

02/06/2022

Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

01/06/2022