Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Đức

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Đức

12/12/2023

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên gặp mặt, đối thoại với sinh viên đại học chính quy khóa 48 tại Phân hiệu

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên gặp mặt, đối thoại với sinh viên đại học chính quy khóa 48 tại Phân hiệu

12/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk – nhiều kết quả đáng ghi nhận chỉ sau 04 năm thành lập và phát triển

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk – nhiều kết quả đáng ghi nhận chỉ sau 04 năm thành lập và phát triển

11/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội thao sinh viên năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội thao sinh viên năm 2023

10/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghề luật sư và định hướng nghề nghiệp

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghề luật sư và định hướng nghề nghiệp

08/12/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng hợp tác với các Trường đại học tại Phần Lan

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng hợp tác với các Trường đại học tại Phần Lan.

07/12/2023

Hội thảo cấp trường “Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo cấp trường “Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”

06/12/2023

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật Bộ Tư pháp

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật Bộ Tư pháp

06/12/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Trưởng Đại diện DAAD tại Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Trưởng Đại diện DAAD tại Việt Nam

05/12/2023

Tăng cường các hoạt động hợp tác với Đại học Washington, Hoa Kỳ

Tăng cường các hoạt động hợp tác với Đại học Washington, Hoa Kỳ

04/12/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trường Đại học Luật Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

04/12/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về việc thiết kế, vận hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát và bài học cho Việt Nam”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về việc thiết kế, vận hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát và bài học cho Việt Nam”

01/12/2023

Hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions - the Perspective of Developing Countries” (EPCCPL 2023)”

Hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions - the Perspective of Developing Countries” (EPCCPL 2023)”

01/12/2023

Toạ đàm khoa học cấp trường: “Góp ý kiến các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Toạ đàm khoa học cấp trường: “Góp ý kiến các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội”

30/11/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp và làm việc với Trung tâm CAIDE, Đại học Melbourne, Australia

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp và làm việc với Trung tâm CAIDE, Đại học Melbourne, Australia

29/11/2023

Nhìn nhận, đánh giá về những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội trong năm 2023

Nhìn nhận, đánh giá về những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội trong năm 2023

28/11/2023

Đội THE CRESCENDO 843 – Đạt giải quán quân cuộc thi Phiên tòa giả định cấp quốc gia - Vmoot 2023

Đội THE CRESCENDO 843 – Đạt giải quán quân cuộc thi Phiên tòa giả định cấp quốc gia - Vmoot 2023

27/11/2023

Lớp giảng thử về tập bài giảng Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật

Lớp giảng thử về tập bài giảng Giới, bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật.

27/11/2023

Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

24/11/2023

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

23/11/2023