Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên, học viên tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên, học viên tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

11/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học Luật thứ nhất hệ vừa làm, vừa học

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học

11/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

11/01/2021

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La năm 2020

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La năm 2020

10/01/2021

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

07/01/2021

Lễ triển khai kết nối trục quản lý văn bản với Bộ Tư pháp

Lễ triển khai kết nối trục quản lý văn bản với Bộ Tư pháp

04/01/2021

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gặp mặt sinh viên các lớp hệ liên kết đào tạo với đại học Azirona, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp gặp mặt sinh viên các lớp hệ liên kết đào tạo với đại học Azirona, Hoa Kỳ

30/12/2020

Trường Đại học Luật Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Trường ĐH Luật Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

30/12/2020

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 

29/12/2020

Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020

27/12/2020

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

23/12/2020

Các đơn vị thuộc Bộ chung sức, đồng lòng xây dựng Ngành Tư pháp vững mạnh

Các đơn vị thuộc Bộ chung sức, đồng lòng xây dựng Ngành Tư pháp vững mạnh

23/12/2020

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước

23/12/2020

Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law

Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law

23/12/2020

Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"

Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"

22/12/2020

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”

21/12/2020

Lễ trao học bổng đặc biệt của Quốc hội bang Hessen, CHLB Đức cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Lễ trao học bổng đặc biệt của Quốc hội bang Hessen, CHLB Đức

16/12/2020

Bế mạc Hội thảo “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

Bế mạc Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

15/12/2020

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

15/12/2020