Công điện 02/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Công điện 02/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

29/01/2021

Chỉ thị 05/CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 05/CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

29/01/2021

Thông báo số 16 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Thông báo số 16 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

29/01/2021

Kế hoạch phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy và lịch trực Tết 2021

Kế học phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy năm 2021

28/01/2021

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

28/01/2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

18/01/2021

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

07/01/2021

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

02/01/2021

Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)

Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)

18/12/2020

Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021

18/12/2020

Công văn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Công văn tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

14/12/2020

Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020

Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020

08/12/2020

Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

08/12/2020

Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

07/12/2020

Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2020 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020

Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2020 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020

12/11/2020

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình hướng về miền Trung Tây Nguyên

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình hướng về miền Trung Tây Nguyên

10/11/2020

Thư chúc mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội nhân ngày thành lập Trường và ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư chúc mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội nhân ngày thành lập Trường và ngày Nhà giáo Việt Nam

09/11/2020

Công văn V/v Họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

Công văn V/v Họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

01/11/2020