Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân Tân Sửu 2021

18/01/2021 09:37:05

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

Thư mời tham gia Hội thảo trực tuyến - Trường Đại học Tổng hợp NAGOYA, Nhật Bản

07/01/2021 11:30:44

Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)

Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)

18/12/2020 20:30:54

Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021

18/12/2020 08:59:07

Công văn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Công văn tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

14/12/2020 00:00:00

Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020

Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020

08/12/2020 11:20:42

Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

08/12/2020 10:21:51

Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021

07/12/2020 11:53:50

Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2020 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020

Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2020 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020

12/11/2020 14:08:10

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình hướng về miền Trung Tây Nguyên

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình hướng về miền Trung Tây Nguyên

10/11/2020 00:00:00

Thư chúc mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội nhân ngày thành lập Trường và ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư chúc mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội nhân ngày thành lập Trường và ngày Nhà giáo Việt Nam

09/11/2020 21:27:02

Công văn V/v Họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

Công văn V/v Họp Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

01/11/2020 00:00:00

Thông báo V/v thanh toán Quý III năm 2020

Thông báo V/v thanh toán Quý III năm 2020

05/10/2020 20:57:47

Thông báo V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019

Thông báo V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019

02/10/2020 00:00:00

Thông báo V/v tiếp tục tổ chức Hội thảo/ Tọa đàm các cấp

Thông báo V/v tiếp tục tổ chức Hội thảo/ Tọa đàm các cấp

16/09/2020 00:00:00

Công văn V/v khuyến khích sử dụng ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trường Đại học Luật Hà Nội

Công văn V/v khuyến khích sử dụng ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trường Đại học Luật Hà Nội

16/09/2020 00:00:00

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020)

20/08/2020 21:18:47

Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội

Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội

24/07/2020 15:53:25