Kế hoạch Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội

Kế hoạch Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội

28/06/2021

Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

06/05/2021

Công điện V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Công điện V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

05/05/2021

Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/05/2021

Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

02/05/2021

THÔNG BÁO SỐ 18 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

THÔNG BÁO SỐ 18 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

29/04/2021

Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 01.5 năm 2021

Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

29/04/2021

Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/04/2021

Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/04/2021

Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

24/04/2021

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội

23/04/2021

BCĐ phòng chống dịch bệnh Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm

BCĐ phòng chống dịch bệnh Hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm

22/04/2021

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021

19/04/2021

Kế hoạch Tổ chức "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021" và lễ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Kế hoạch Tổ chức "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021" và lễ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

15/04/2021

Kế hoạch Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021" hưởng ứng cuộc thi do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát động

Kế hoạch Tổ chức "Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021" hưởng ứng cuộc thi do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát động

15/04/2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

06/04/2021

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

06/04/2021